Slovník současné indonéštiny

Nový a zcela původní indonéský slovník, který jsme vytvořili ve spolupráci s panem Jaroslavem Olšou, autorem řady prací vztahujících se k jihovýchodní Asii a bývalým velvyslancem v Indonésii. Tento slovník je vyvrcholením jeho celoživotní práce. Věříme, že rozsah, pestrost a zpracování slovní zásoby ocení studenti i vyučující tohoto jazyka, cestovatelé, kteří do Indonésie zamíří za poznáním i manažeři, kteří v této části světa hledají nové obchodní příležitosti.

     indonéský slovník     ukázka     


Naší snahou bylo v maximálně přehledné formě postihnout skutečnou aktuální slovní zásobu. Hesla, významy i fráze byly vybírány především na základě jejich frekventovanosti a užitečnosti. Přes své všeobecné zaměření obsahuje slovník také odbornou terminologii z řady oblastí. Všechna hesla a významy jsou graficky upraveny tak, aby vám umožnily nejen co nejrychleji najít správný překlad, ale také jej správně použít v daném kontextu. K tomu slouží mimo jiné četné upřesňující kontextové poznámky a příslušné předložkové vazby, které jsou pro použití daného ekvivalentu často zcela nezbytné, a přesto je v řadě slovníků vůbec nenajdete.

Indonéská strana slovníku obsahuje i celou řadu specifických výrazů reflektujících indonéskou současnost i minulost. Kniha vám tedy usnadní zorientovat se při cestách do Indonésie a umožní proniknout do bohatství její kultury. Nechybí ani pojmy z oblasti náboženství, která jsou v této zemi obvyklá, tamější gastronomie či názvy institucí. Česká strana je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku češtiny, který vytváříme již od roku 2001.

Významnou součástí slovníku je přehled indonéských přísloví a rčení. Každé z nich je přeloženo do češtiny a doprovozeno krátkým komentářem. Přehled je uveden předmluvou, která uživatele slovníku seznamuje s jazykem a kulturou Indonésie. Uživatel slovníku tak dostává skvělou příležitost blíže poznat a pochopit myšlení a tradice jejích obyvatel.

Věříme, že výsledkem je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kteří pracují s indonéštinou a chtějí mít k dispozici rozsáhlou a aktuální slovní zásobu.