Jazyk
 • angličtina
 • němčina
 • čeština
 • ruština
 • ostatní
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • portugalština
Zaměření
 • všeobecné
 • slang
 • mluvník
 • konverzace
 • gramatika
Cena
 • do 200 Kč
 • 200 – 500 Kč
 • nad 500 Kč
 • akce
 • novinky
EasyLex 2 Francouzština

EasyLex 2 Francouzština

Výkonný program určený všem uživatelům, kteří před bohatostí velkého slovníku dají přednost pohotovému zobrazení základních překladů. Stejně jako jiné tituly této řady dokáže správně vyhledat i slova napsaná bez diakritiky, což oceníte nejen při čtení elektronické pošty.

Lexicon 5 Francouzský ekonomický slovník

Lexicon 5 Francouzský ekonomický slovník

Zcela nový ekonomický slovník nabízí ověřená hesla a praktická slovní spojení z oblasti obchodu, financí, účetnictví a dalších oborů současné ekonomie a ekonomické praxe.

Lexicon 5 Francouzský praktický slovník

Lexicon 5 Francouzský praktický slovník

Slovník pro mírně pokročilé studenty francouzštiny. Vyzkoušejte ji jej - stáhněte si měsíční plnou verzi! Slovník obsahuje hesla, příklady a fráze ze skutečně současného jazyka. Francouzská výslovnost je poměrně obtížná, určitě oceníte možnost opakovaného přehrávání výslovnosti nahrané rodilým mluvčím. K dispozici také gramatika, učení a zkoušení slovíček a řada dalších zajímavých funkcí - podívejte se na videoprezentace!

Lexicon 5 Francouzský slovník Platinum

Lexicon 5 Francouzský slovník Platinum

Největší slovník současné francouzštiny. Věrně odráží aktuální jazyk, najdete zde i neologismy, odborné termíny, slova hovorová a nespisovná. Lexicon 5 běží ve všech běžných operačních systémech. Podrobnosti najdete níže. Vyzkoušejte si tento slovník! Stáhnete jej z našich stránek a máte celý měsíc na to, abyste se s jeho obsahem i ovládáním seznámili. Základní i pokročilejší funkce Lexiconu popisuje videoprezentace.

Lexicon 5 Francouzský technický slovník

Lexicon 5 Francouzský technický slovník

Zcela nový, původní oboustranný slovník nabízí aktuální a ověřenou terminologii z oblasti vědy a techniky. Slovník je zaměřen na praktickou slovní zásobu a odborná ustálená spojení používaná v nejrůznějších technických oborech od stavebnictví, strojírenství, potravinářství, lesnictví až po automobilový či textilní průmysl.

Lexicon 5 Francouzský velký slovník

Lexicon 5 Francouzský velký slovník

Velký oboustranný slovník současné francouzštiny, který se svým rozsahem blíží vícesvazkovému slovníku vydanému v 70. letech. Slovní zásoba i příklady jsou však veskrze současné. Najdete zde i neologismy doporučené k užívání Francouzskou akademií, odborné termíny i slova slangová. Obtížnou francouzskou výslovnost si procvičíte pomocí nahrávek. Stáhněte si měsíční verzi nebo se podívejte na videoprezentace funkcí aplikace.

On-line kurz Francouzština pro mírně pokročilé B1

On-line kurz Francouzština pro mírně pokročilé B1

Jste již schopni mluvit o svých koníčcích, cestách do zahraničí či plánech do budoucna, ale stále si nejste jisti některými slovními spojeními či gramatikou? Pojďte se s námi ujistit, že dokážete plynule mluvit o sobě i lidech a situacích kolem vás. V kurzu francouzština pro mírně pokročilé B1 se naučíte vyjádřit své pocity, názory i nálady.

On-line kurz Francouzština pro pokročilé B2

On-line kurz Francouzština pro pokročilé B2

Cílem tohoto jazykového kurzu je rozšíření slovní zásoby konkrétních témat, prohloubenívybraných gramatických jevů a setkání s kulturou v oblasti gastronomie, umění, hudby, geografie, ale také jazykových specifik daných frankofonních oblastí. Zmíníme také Frankofonii, její význam a různé jazykové zajímavosti. Celý kurz je sestaven tak, aby vás připravil na mezinárodní jazykovou zkoušku DELF B2.

On-line kurz Francouzština pro začátečníky A1

On-line kurz Francouzština pro začátečníky A1

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás francouzštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

On-line kurz Francouzština pro znalé začátečníky A2

On-line kurz Francouzština pro znalé začátečníky A2

Máte za sebou základy francouzského jazyka, ale na pokročilou úroveň to ještě není? Pak je tento kurz francouzštiny pro vás tou správnou volbou. Nenecháme vás ve štychu a do pokročilé úrovně vás odvedeme.

On-line kurz Obchodní francouzština pro mírně pokročilé B1

On-line kurz Obchodní francouzština pro mírně pokročilé B1

Kurz Obchodní francouzština B1 obsahuje veškerý materiál, který využijete v obchodní sféře při komunikaci s francouzskou klientelou. Studentovi má možnost se naučit jak komunikovat osobně, elektronicky i po telefonu, seznámí se obchodními výrazy a frázemi, které se v běžné francouzštině nevyskytují. Studenti tohoto kurzu jsou jak z řad zaměstnanců, tak vyššího managementu, který se už nechce dále zabývat jazykovou bariérou ať už mezi klientem nebo samotným vedením společnosti.