Korektor překlepů

Korektor překlepů asi všichni znají a běžně používají. A protože v textovém editoru MS Word, tabulkovém procesoru Excel, prezentačním programu PowerPoint, sázecím program Adobe InDesign či programu Photoshop je integrováno řešení právě od firmy Lingea, možná jste už dlouho i vy spokojenými uživateli našich produktů.

Jazyková část

Struktura slovníku je založena na rozsáhlém formálním popisu morfologie a na detailním systému vzorů. Tento popis umožňuje z jednoho slovního základu (kmene) generovat až několik desítek odvozených tvarů, např. v českých slovech
milovat: milovat, miluji, miluješ, milujeme, miloval, milovala, milovali, milovaný, milovaná, milovaného, milování...
bratr: bratr, bratra, bratru, bratře, bratrem, bratři, bratry, bratrech, bratrova, bratrovo, bratrovy, bratrův...

Bohatou flexi mají především slovanské jazyky, nicméně i v románských mají slovesa množství různých tvarů, např. ve francouzštině
parler: parle, parles, parlons, parlez, parlent, parlais, parlait, parlions, parliez, parlaient, parlerai, parlé, parlant...

V ruštině je zase potřeba brát v úvahu zvratná zájmena, která se píší s některými slovesnými tvary dohromady:
жениться: женюсь, женишься, женится, женись, женилась, женились...
Podobně je tomu i ve španělštině, kde se navíc mohou se slovesem psát i osobní zájmena (poner->ponlo, decir->dime, escuchar->escúchala)

Extrémních rozměrů nabývají tvary v maďarštině, finštině a turečtině, kde se slova tvoří pomocí sufixů. Maďarština rozeznává kromě dvou čísel až 25 pádů a dva druhy přivlastňování (patřící danému objektu a patřící osobě):
ház: házak, házat, háznak, házzal, házig, házé, házéi, házaké, házakéi, házamé, házadé, házáé...

Všechna slova, která vytvářejí odvozené tvary shodným způsobem, jsou přiřazena ke stejnému vzoru. Každý slovník se tedy skládá ze dvou hlavních částí:
slovník vzorů: obsahuje lingvistickou informaci o tvoření tvarů, alternacích kořene a popis gramatických kategorií
slovník kmenů: obsahuje základní slovní zásobu kmenů většiny slov daného jazyka

Popis slov výše uvedeným způsobem je úplný v tom smyslu, že kromě slov s pravidelným odvozováním postihuje i slova:
s alternacemi kořene (např. české pes->psa, německé Bruder->Brüder)
s úplnou změnou kmene (např. anglické go->went, německé essen->isst, české hnát->žene)
nepravidelná slova (být, jíst, chtít)

Popis je natolik obecný, že umožňuje vytvořit slovník nejen pro češtinu a slovenštinu, ale taktéž pro další evropské jazyky. Vypořádá se např. se zvratnými slovesy v ruštině, opisným stupňováním v angličtině či polštině, staženými tvary ve francouzštině, odlučitelnými předponami v němčině, slučováním slovesných tvarů se zájmeny ve španělštině nebo bohatým vytvářením tvarů pomocí sufixů v ugrofinských jazycích.

Programové řešení

korektor překlepů

Díky efektivnímu algoritmu komprimace a celkovému generování slovníku je programové rozhraní jednoduché a snadno použitelné v libovolném softwarovém produktu.

Dostupné funkce

V současnosti nabízíme kontrolu překlepů pro širokou škálu jazyků (viz tabulka). Implementována je rovněž na většině platforem (viz přehled).

Reference

Funkčnost a rychlost našeho řešení si můžete ověřit např. v programech Microsoft Office od verze Office 95 výše, v textových editorech (Corel WordPerfect), sázecích systémech (Adobe InDesign), OCR programech, redakčních systémech (MF Dnes) i např. programech firem Autodesk a Siemens.