Zobrazení hesel

Dobře uspořádaná hesla jsou klíčem k efektivnímu používání jakéhokoliv slovníku. Lexicon zobrazuje hesla velmi přehledně, nový význam či příklad vždy na novém řádku. Barevně i typem písma jsou rozlišeny: heslové slovo, jeho výslovnost, slovní druh, nepravidelné tvary, překlady, příklady, upřesňující poznámky či slovesné vazby. Při poklepu na kterékoliv slovo se zobrazí jeho zpětný překlad, a to buď ve formě úplného hesla, nebo stručného náhledu.Zobrazení hesla.

Možnosti hledání

Tvaroslovné hledání

Ojedinělou vlastností slovníků je rychlé a inteligentní vyhledávání hesel. Slovo můžete zadat či vložit z jiné aplikace přesně v tom tvaru, jak bylo napsáno, čili bez ohledu na jeho pád, číslo, čas nebo způsob. Např. v anglickém slovníku ke tvaru broken najde break, k německému ist zobrazí sein, k francouzskému parlions vyhledá heslo parler. To oceníte zejména při práci s internetem a při čtení pošty.

Našeptávátko

Pokud si zapnete tuto funkci, nemusíte ani zadávat celé slovo. Po napsání alespoň tří písmen se vpravo od zadávacího pole objeví okno, které obsahuje právě ta hesla, která začínají na dosud zapsanou část slova.

Fulltextové hledání

Kromě jednotlivých hesel můžete snadno hledat i celá slovní spojení. Lze tudíž přímo zadávat např. break in, ve srovnání s, nehledě na, vzít roha apod., Lexicon vyhledá odpovídající hesla či příklady v celém slovníku. Tím získáte více možností překladu daného slovního spojení. Zadejte např. v anglickém slovníku do zadávacího pole slova ve srovnání a Lexicon vám nabídne i překlady u hesel, kde byste je určitě jinak nehledali. Přitom právě tyto příklady vám mohou při překladu významně pomoci.

Fulltextové hledání můžete dále upravit či zpřesnit zadáním oboru, stylového příznaku či slovního druhu. Můžete si tak snadno vyhledat např. všechna vulgární slova nebo všechny spojky. Klikněte na ikonku lupy se zeleným křížkem vlevo nahoře v okně slovníku a zobrazí se vám dialogové okno, kde do políčka Obor, styl zadáte zkratku oboru, který hledáte: práv., hist., tech., apod.

Možnosti hledání.

Fonetické hledání

Při práci s anglickým nebo francouzským slovníkem nemusíte znát ani správnou psanou podobu slova, která se většinou velmi liší od podoby mluvené. Stačí ho zapsat tak, jak je slyšíte, Lexicon vyhledá nejbližší vhodné slovo. Funkci aktivujete kliknutím na ikonku lupy vlevo nahoře nad zadávacím polem a zaškrtnutím políčka fonetické hledání. Když poté do zadávacího pole např. anglického slovníku napíšete rajt, slovník vám automaticky nabídne hesla right, riot, rite, wright a write.

Automatická oprava chyb

I když heslo napíšete chybně, Lexicon vám nabídne předpokládaná správná hesla, ze kterých si pak můžete vybrat. Dokáže se vyrovnat s překlepy podobně jako korektor pravopisu v editoru, navíc sám umí doplnit háčky i čárky slovu zapsanému bez diakritiky.

Hledání podle šablony

Nejste si jisti pravopisem hledaného slova? Nevíte, zda se v daném slově píše e nebo a? Lexicon vám pomůže, pokud využijete užitečnou funkci hledání podle šablony. Klikněte na ikonku lupy s křížkem umístěnou nad zadávacím polem a v otevřeném okně na záložku šablony. Zde můžete hledat neúplné tvary slov pomocí tří speciálních znaků: ?, * či []. Zadejte např. v anglickém slovníku man?ge a slovník vám najde slovo manage v jeho správném tvaru s a. Více znaků nahrazuje hvězdička, do závorek potom udáváme hlásky, o kterých předpokládáme, že je hledaný výraz obsahuje.

Výukové prvky

Výslovnost

U většiny hesel všeobecných slovníků si můžete poslechnout vzorovou výslovnost namluvenou rodilým mluvčím.

Slovní zásoba

S elektronickým slovníkem LINGEA se můžete učit ještě systematičtěji. Studentům jazyků se např. doporučuje, aby si při učení nových slovíček zapisovali i jejich synonyma a antonyma, a rozšiřovali si tak svoji slovní zásobu. S Lexiconem 5 nepotřebujete mít při ruce ještě další dva slovníky synonym, český a třeba ruský. Vlevo dole se vám totiž synonyma a antonyma vyhledaného slova zobrazují automaticky.

Po rozkliknutí záložky Tvary se vám vypíší i odvozená slova. Naučit se tak můžete významy podstatného jména a od něj odvozeného přídavného jména najednou. S pomocí záložky Fulltext vyhledátw i veškeré příslušné příklady a idiomy, které vás navedou, jak dané slovo použít ve správném kontextu.

Slovní zásobu si můžete prohloubit i díky předem nastaveným či vlastním tématům, která obsahují náležitá slovíčka. Hledáte např. slovo brouk? Lexicon vám vyhledá jeho překlad do daného jazyka a navíc rozkliknutím tématu Hmyz pod záložkou Významy najdete překlady dalších příbuzných slov: hmyz, červ, larva atd. Veškerá nahraná i vlastní témata se zobrazí po kliknutí na záložku Doplňky.

Slovíčka se můžete učit nebo si je zopakovat pomocí funkce Učení. Klikněte na příslušnou záložku a vyberte si oblast slovní zásoby, na kterou se chcete zaměřit. Určete si pořadí a rychlost zobrazování dané slovní zásoby i to, zda se chcete slovíčka učit nebo si jejich znalost pouze prověřit.

Příbuzná slova.

Mluvnice

Našli jste si v Lexiconu anglické sloveso speak a nejste si jisti jeho třetím tvarem? Slovník ho samozřejmě uvádí, avšak nejen to, díky tabulkám tvarosloví, které se vám zobrazí po kliknutí na ikonku klíče, se můžete podívat na jeho kompletní časování a připomenout si tak např. tvoření předbudoucího průběhového času (they will have been speaking). V tabulkách si také můžete ověřit, zda je pomocným slovesem německého bleiben sloveso haben, nebo sloveso sein.

Velkou pomocí vám může být přehled gramatiky, který se zobrazí po kliknutí na ikonku G vpravo dole v okně Lexiconu. Příslušnou kapitolu si můžete najít pomocí obsahu, klíčových slov nebo přes odkaz u příbuzných témat.