Lexicon 5 Anglický velký slovník

Lexicon 5 Anglický velký slovník

Nový, aktualizovaný, doplněný a na české straně zcela přepracovaný velký slovník. Svým rozsahem přibližně o 25 % převyšuje vydanou knižní verzi čítající 1 568 stran. Pět let vývoje dat přispělo k výraznému zkvalitnění obsahu. Byla doplněna další praktická a frekventovaná hesla, která v jiných slovnících většinou nenajdete.

EN

Systém: Windows, Linux, Mac | ISBN: 978-80-87062-21-0

Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X.6 a vyšší