Lexicon 5 Francouzský velký slovník

Lexicon 5 Francouzský velký slovník

Velký slovník současné francouzštiny, který se svým rozsahem blíží vícesvazkovému slovníku vydanému v 70. letech. Slovní zásoba i vybrané příklady jsou však veskrze současné. Najdete zde i neologismy doporučené k užívání Francouzskou akademií. Samozřejmostí jsou základní termíny mnoha vědních oborů, slova užívaná v hovorové mluvě i slova nespisovná.

FR

Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87062-23-4

Balení: krabička, DVD obal, | Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X.6 a vyšší