Hrozí zánik překladatelským agenturám?

Oblast jazykových technologií se neustále vyvíjí. Doba, kdy se překládalo za pomoci knižních překladových slovníků a příruček, pomalu končí. Nastává tedy čas bezchybných překladačů?

 

 

Ne tak docela. Naprosto dokonalého překladu se prostřednictvím překladového softwaru patrně nikdy nedočkáme, nicméně existují nástroje, které kvalitu překladu výrazně zvyšují, a nemyslíme tím standardní CAT nástroje, nýbrž překladače.

O automatický překlad mezi jazyky se firmy i akademické instituce pokoušejí už téměř 50 let. Odhadem před 10 lety se začaly využívat překladače založené na statistice a korpusech. To si lze zjednodušeně představit tak, že program načte velké korpusy paralelních textů (řádově desítky až stovky milionů slov) a libovolnou větu v cizím jazyce se pak snaží přeložit tím, že v korpusech hledá podobné úseky textů a vybírá z nich nejpravděpodobnější možnosti. Protože celou větu překládá po menších úsecích (frázích), říká se tomuto způsobu též „frázový překlad“.  Frázové překladače znamenaly velký krok vpřed. V posledních 5 letech se zlepšily natolik, že se začaly využívat i komerčně. Mají ovšem stále své limity dané celou použitou technologií a přístupem. Například nedávají dobré výsledky na delší či komplikovanější věty nebo naopak na věty velmi krátké, s nejasným kontextem. Proto se hledají další možnosti a řešení, zahrnující podrobnější analýzu věty, využití sémantiky apod. 

V současnosti se jako nejslibnější trend jeví překlad s využitím neuronových sítí a obecně umělé inteligence a strojového učení. V různých podobách a s různými výsledky se využívá už více než rok. Google první komerční verzi neuronového překladu spustil letos na jaře. První verze překladů pomocí neuronových sítí hlásí i česká společnost Lingea. Automatizované překlady tak již nemusíme považovat za vzdálenou hudbu budoucnosti.

Lingea patří mezi přední evropské firmy, zabývající se zpracováním jazyka a vývojem jazykových technologií. Její moderní překladový systém vznikl na základě dvacetileté systematické práce s jazykem a vývojem jazykových technologií a také díky zkušenostem a participaci na mnoha mezinárodních projektech a grantech, na nichž Lingea spolupracuje s předními evropskými univerzitami.

Vyzkoušejte si překladač Lingea nebo šikovného pomocníka pro práci s českými texty na https://korektor.lingea.cz/

www.lingea.cz