On-line kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1-

On-line kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1-

Základy umíte, ale když máte souvisle komunikovat chybí vám slovíčka a nejste si jisti gramatikou? Doplňujte si mozaiku toho, co umíte. Pracujte na zdokonalování svých znalostí a dostane se vám schopnosti plynně konverzovat bez základních gramatických chyb. Tento on-line kurz vám bude spolehlivým pomocníkem.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: zaměstnání, volný čas, film a hudba, budoucnost, rodina...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Základy umíte, ale když máte souvisle komunikovat chybí vám slovíčka a nejste si jisti gramatikou? Doplňujte si mozaiku toho, co umíte. Pracujte na zdokonalování svých znalostí a dostane se vám schopnosti plynně konverzovat bez základních gramatických chyb. Kurz obsahuje 12+1 měsíců studia.

O kurzu

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti.

Obsah kurzu

TEMATICKÉ OKRUHY

Zaměstnání, Volný čas, Začátky v práci, Film a hudba, Do budoucnosti, Naši nejbližší, Na dovolené, Odlišné kultury, Život je těžký, Jdeme nakupovat, Drby a novinky, Dosažení cílů, Opakování.

GRAMATIKA
Slovosled v anglické otázce, nepřímé otázky, tázací dovětky, frekvenční příslovce, dynamická a stavová slovesa, výrazy pro opakování děje (frequency expressions), použití členů určitých a neurčitých, otázky podmětné, přítomný čas prostý, krátké odpovědi – souhlas, nesouhlas, přítomný čas průběhový, echo questions, sloveso TO HAVE GOT, vztažné věty, slovesa do, play, go, go to, minulý čas prostý, příslovečná určení času – minulý čas, minulý čas průběhový, modální sloveso must, použití have to/had to, předpřítomný čas prostý, druhý stupeň přídavných jmen, třetí stupeň přídavných jmen, nepravidelná přídavná jména – superlativ a komparativ, předpony přídavných jmen (im-, in-, un-, dis-), slovosled u přídavných jmen, výrazy so, such, budoucí čas – will/won’t, tvary will be able to/can, tvary may/might, plány do budoucna – be going to, be plannig to, be hoping to, atd., slovesa s předložkami, modální slovesa, přídavná jména – porovnávání, enough/rather/too/quite, slovesa po kterých následuje gerundium/infinitiv, sloveso go s předložkami, partitiva, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření budoucích plánů - přítomný čas průběhový, přivlastňovací zájmena samostatná, účelový infinitiv, tvary a použití must/mustn’t, tvary a použití should/shouldn’t, příslovce – budoucí čas, nultý kondicionál, první kondicionál, druhý kondicionál, what is it like vs. what does it look like, too much, too many, (not)enough, frázová slovesa, trpný rod (přítomný čas prostý, minulý čas prostý, předpřítomný čas), tvoření a použití slov s příponami a předponami – some-,any-, no-, every-, -where, -thing, -body, atd., vazba used to, nepřímá řeč.

SLOVNÍ ZÁSOBA
Zaměstnání, hledání práce, typ pracovního poměru, sporty, kino a divadlo, galerie a muzeum, oblíbené aktivity, pracovní podmínky, v práci, sliby, filmové výrazy, filmové žánry, filmové obsazení, hudební příslušenství, hudba a hudební žánry, televizní programy, příslušenství k televizi, odborná odvětví, počítače, příslušenství k počítačům, plány a sny, cestování, cesty do vesmíru, fyzický vzhled, charakterové vlastnosti, typy lidí, na svatbě, rodina a blízcí příbuzní, telefonní příslušenství, odlétáme, vzdálené destinace, balíme na dovolenou, balíme kosmetiku, balíme oblečení, jaké je počasí, špatné počasí, krásné počasí, náš dům, vybavení domu, práce na zahradě, nábytek a věci v domácnosti, máme návštěvu, v kuchyni, cizí města a jídlo, odlišné zvyky, v restauraci, každodenní trable, když jsme nemocní, uspěchaná doba, naše pocity, ruch v sousedství, materiály, nákup oblečení, v obchodě s oblečením, v supermarketu, nakupujeme potraviny, chceme jít nakupovat, s prodavačkou, jak platit, vrácení zboží, stížnosti, co se děje ve světě, vysílání zpráv v rádiu a televizi, naše cíly a jak jich dosáhnout.

FRÁZE
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, pojďme ven, nákup lístků, ptáme se na práci, náš oblíbený sport, co rádi děláme, začínáme neformální konverzaci, ukončujeme konverzaci, omluvy, výmluvy, mluvíme o oblíbeném filmu, na co se rádi díváme v televizi, telefonování, při odletu, máme návštěvu, co si dáme dobrého, jsme nemocní.

Garance rozsahu kurzu

20 minut denně, 12 měsíců výuky + 1 měsíc opakování naučené látky, 100 hodin studia celkem, 1300 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 1100 nových slovíček, 400 frází, 100 výkladů gramatiky v češtině, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, video výklady.

Garance kvality kurzu

Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mezinárodních korpusů Univerzity Cambridge a Oxford.

Po objednání a zaplacení kurzu vám do 3 pracovních dnů přijdou na e-mail přihlašovací údaje.