On-line kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1+

On-line kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1+

Pojďte se s námi ujistit, že dokážete plynule mluvit o sobě i lidech a situacích kolem vás. Osvojíte si slovíčka z různých tematických oblastí. Po absolvování tohoto kurzu se můžete bez obav pustit do dialogu běžné konverzace. Budete rozumět a dokážete reagovat důstojnou slovní zásobou. 

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: cestování, pocity, prázdniny, dobrodružství, čas, rozhodnutí, PET...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Angličtina pro mírně pokročilé B1+ je pro vás skvělou volbou, pokud již umíte v angličtině pracovat s budoucností, minulostí i přítomností, ale rádi byste si tyto znalosti procvičili a zároveň rozšířili o navazující gramatiku, např. předminulý čas, tázací dovětky či opisy modálních sloves. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Učivo je rozděleno do 6 tematických kapitol. V prvních šesti kapitolách se seznámíte se slovíčky a frázemi užitečnými pro vyjádření pocitů, názorů a soucitu. Rozšíříte své znalosti slovíček týkajících se životního stylu, sezónních aktivit či pověr. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete, co jste se v kurzu naučili a připravíte se na zkoušku PET.

Cestování
1 Doprava (to include, to arrive, to land, to set off…), na cestě (journey, tour, path, motorway…)
2 Zeměpis (bay, coast, rainforest, riverside…), návštěva památek (monuments, avenue, column, fountain…)
3 Hotel (air-conditioned, non-smoking, double room…), stížnosti (insufficient, inappropriate, unacceptable…)
Pocity
1 Buďte šťastní! (lucky, joy, happiness, pleasant…),smůla (misfortune, discontent, disaster, sadness…)
2 Libosti a nelibosti (annoying, boring, unsociable, hate, dislike, be keen on, be fond of, be satisfied with…)
3 Nálada (glad, delighted, pleased, thrilled, upset, angry, furious, disappointed…)
Čas
1 Zpomalte! práce (employer, employee, occupation, contract, deadline, sick days, working conditions…)
2 Zdravý životní styl (ready meals, junk food, flavour…), v kuchyni (cooker, steam, roast, fry, bake, stew…)
3 Spánek (wide awake, asleep, nightmare, nap…), soucit (upset, awful, blame, shame, nasty…)
Prázdniny
1 Volný čas! frekvence (rarely, hardly ever, seldom, never…), na výletě (hand luggage, suntan lotion, bring back…)
2 Roční období, počasí (frost, shower, fog, mist, blizzard…), sezónní aktivity (ice-skating, hiking…)
3 Svátky (family reunion, fireworks, carnival, dress up…), Vánoce (mistletoe, Advent wreath, midnight mass…)
Dobrodružství
1 Sporty a volný čas (camping, motor racing, rock climbing…), vybavení (puck, rope, skates, ski boots…)
2 Hudba, film a divadlo (solo artist, composer, conductor…), hodnocení (brilliant, superb, thrilling, terrifying…)
3 Naše povaha (brave, stubborn, ambitious…), chování (arrogant, rude, selfish, offensive…)
Rozhodnutí
1 Rozhodněte se (make a decision, make a suggestion, do your best, do sb. a favour…)
2 Pověry  (superstitious, lucky charm, misfortune…)
3 Jaký je váš názor? fakta (evidence, prejudice, statement…), názory (concerned, according, point of view…)
PET  
Příprava na PET V této kapitole si studenti osvojí řadu slovíček a frází užitečných pro vyjádření vlastních názorů a všeobecných pravd, seznámí se s různými spojovacími výrazy, procvičí si nultý a první kondicionál a naučí se užitečná slovní spojení s DO a MAKE. Preliminary English Test (PET) je zkouška z anglického jazyka, která potvrzuje základní jazykové dovednosti pro každodenní použití. Zkouška testuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

GRAMATIKA
vyjadřování budoucnosti, přítomný čas průběhový, předložky u doplňovacích otázek, množství, záporné otázky, modální slovesa, činnostní a stavová slovesa, předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas a minulý čas, první kondicionál, kolokace - do/make, předložky - unless, in, nultý kondicionál…

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně, 6 kapitol výuky + 1 kapitola opakování naučené látky a přípravy na zkoušku PET, 50 hodin studia celkem, 600+ multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600+ nových slovíček a frází, 50 výkladů gramatiky v češtině, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, video výklady.