On-line kurz Angličtina pro nákup a prodej B2+

On-line kurz Angličtina pro nákup a prodej B2+

Pokročilá angličtina je v řízení dodavatelského řetězce nezbytností! Proto ať už tvoříte jeho sebemenší článek, náš specializovaný kurz obchodní angličtiny SCM – Supply Chain Management je právě pro vás. Tento on-line kurz učí odbornou slovní zásobu a fráze, které procvičuje na praktických příkladech. 

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2792
Obsah
  • Tematické okruhy: SCM, Purchasing, Logistics, Inventory management, Sales, Customer care, Communication skills
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Obchodní angličtina pro nákup a prodej B2+ je určena pro studenty, kteří s angličtinou mají již zkušenosti a chtějí se zdokonalit v angličtině používané v obchodní sféře. Předpokladem kurzu je jazyková úroveň B2. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby. Učivo je rozděleno do 4 tematických kapitol, které se týkají nákupu, logistiky, prodeje a poslední kapitola je zaměřena na komunikaci, kde si student naučí slovní zásobu a fráze spojené s telefonováním, e-maily, osvojí si i zásobu týkající se prezentací a meetingů.

TEMATICKÉ OKRUHY

SCM – Introduction, Purchasing: Introduction to SCM, Basic terminology , Purchasing - Jobs and responsibilities, Looking for new vendors: Market research, Competition, Trade Fairs, Use of English: Making comparisons, Tendering, Negotiations, Quotations, Use of English: Zero Conditional, Selecting new vendors, Setting a new supplier in the system, Ordering , Use of English: Modals
Logistics, Inventory management: Introduction to logistics, Jobs and responsibilities, Means of transport, Transport selection, Delivery of goods, Invoicing, Payment conditions, Use of English: Adjectives – prefixes, suffixes, Inventory management, Jobs and responsibilities, Reporting, Use of English: Expressing quantity, Solving problems, Making complaints, Use of English: 1st Conditional
Sales, Customer care: Introduction to Sales, Jobs and responsibilities, Promotion, Advertising, Establishing new contacts, Use of English: Collocations, Making offers, selling goods/services, Use of English: Present Perfect vs Past Simple, Customer care, Dealing with complaints, Apologizing, Use of English: 2nd and 3rd Conditionals
Communication skills for SCM, Revision: Communication skills: Telephoning, E-mailing, Small talk, Use of English: Modals for being polite, Presentations, Meetings, Tips, Use of English: Imperatives, Revision of SCM terminology, Abbreviations, Use of English: Formal x informal English, Final revision of previous units 

SLOVNÍ ZÁSOBA
Zodpovědnosti v rámci nákupu, Pozice v rámci SCM, Hledání nových dodavatelů, Výběrová řízení, Zavedení nového dodavatele do systému, Logistika, práce v logistice, Přeprava a její druhy, Dodávky zboží a dopravní prostředky pro dodávky zboží, Fakturace, INCOTERMS 2010, Řízení skladových zásob, skladování, Řešení problémů, Podávání stížností, Prodej zboží, Pozice a zodpovědnost, Reklama, marketing, Budování nových kontaktů, Podávání nabídek, Jak prodat produkt, Péče o zákazníky, Řízení vztahů se zákazníky, Komunikační schopnosti, Telefonování, E – mailing, Prezentování, Jak vést porady týmu, Budoucnost SCM 2016, Trendy v zaměstnávání v rámci SCM 

FRÁZE
Vytváření nových kontaktů, Vyjednávání, Projednávání nabídek, Vyřizování stížností, omluvy, Efektivní komunikace přes telefon...

GRAMATIKA
Komparativ, superlativ, Podmínkové věty (nultý, první, druhý, třetí kondicionál), modální vazby, Předložky, Vyjádření kvantity (much, many, little, a lot of,...), Minulý čas prostý, Předpřítomný čas, Imperativ, Formální versus neformální angličtina...