On-line kurz Angličtina pro strojírenství B1+

On-line kurz Angličtina pro strojírenství B1+

Specifický obor – specifická slovní zásoba, specifické fráze a obraty. Porozumíte odborným článkům, zapojíte se do diskuzí, bez obav se vyjádříte písemně. V kurzu se studenti seznámí s odbornou terminologií používanou v oblasti strojírenství a osvojí si mnoho zajímavostí z tohoto oboru.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: How does it work, Design and Assembly, Implemention and Maintance
  • Workplace Safety and Health, Quality controlling, Performance and records Revision
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Angličtina pro strojírenství B1+ je vhodná právě pro vás, pokud si chcete rozšířit slovní zásobu týkající se strojírenství, automobilového a zpracovatelského průmyslu a naučit se gramatiku potřebnou k využití této slovní zásoby. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby. 

Učivo je rozděleno do 6 tematických kapitol. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni pojmenovat materiály, různé druhy energií nebo např. výhody a nevýhody automatizace. Dále se naučí slovíčka potřebná pro porozumění bezpečnostním nařízením a kontrolním systémům. 

TEMATICKÉ OKRUHY
How does it work?, Design and Assembly, Implemention and Maintance, Workplace Safety and Health, Quality controlling, Performance and records, Revision.

SLOVNÍ ZÁSOBA
technické funkce a aplikace, základní technologie a materiály, kategorie materiálů a jejich specifika, využití, výroba – obráběcí stroje, dělící stroje (řezačky), slévání, lisování, montáž – popis komponent, jejich pozic, tvarů a vlastností, nářadí používané na montáž, pevné spoje (sváření, lepení), design – práce s výkresem, polohy (nárys, pudorys), různé dimenze, fáze a procedůry při práci na návrhu, popis technických problémů, hodnocení a interpretace problémů, popis příčiny problémů, diskuze o opravách a údržbě, diskuze nad technickými požadavky, navrhování nápadů a řešení, popis opatření ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, předpisy a standardy ochrany zdraví, ochranné pomůcky, práce s psanými pokyny a nápisy, automatizované stroje, standardní manipulační a dopravní stroje a zařízení, popis automatických systémů, monitorovací a kontrolní systémy, systémy měření a porovnávání parametrů, systémy měření a porovnávání parametrů, porovnání výkonu, relativní výkon, fyzikální síly, stanovení limitů

GRAMATIKA
it is, there is, get a got, minulý čas, předpřítomný čas, stupňování, členy, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, like, as, as if/though, příslovce, budoucí čas, možnost a jistota, trpný rod, vztažné věty, kondicionály, gerundia a infinitivy, vyjadřování hypotetického významu, přítomný a minulý zvyk, vztažné věty, modální slovesa, have/get something done, so, such, too, enough, very, emphasis with what...

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně, 6 měsíců výuky +  1 měsíc opakování a test, 60 hodin studia, 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600 nových slovíček, 40 gramatických výkladů, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, hodnotící videa.