On-line kurz Angličtina pro začátečníky A1-

On-line kurz Angličtina pro začátečníky A1-

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás angličtinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 tematických kapitol studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například představit se, koupit si lístky na vlak či mluvit o svých volnočasových aktivitách.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: lidé a věci, setkávání, města, domov a rodina, denní režim, slavnostní dny, ...
  • Slovní zásoba: škola, čísla, povolání, město, cestování, volný čas, roční období...
  • Fráze: v obchodě, v restauraci, časové údaje, v turistickém informačním centru, návrhy, ...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace
Angličtina pro začátečníky A1- je určena pro ty, kteří nemají s angličtinou žádné zkušenosti. Tento kurz je jakýmsi základním stavebním kamenem pro další studium anglického jazyka. Zábavnou formou si osvojíte základy gramatiky a slovní zásoby. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný motivační systém vyhodnotí vaše chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.

Učivo je rozděleno do 6 tematických kapitol. V prvních šesti kapitolách se seznámíte se slovní zásobou, která se vám bude hodit v každodenních situacích, naučíte se pojmenovat věci, které vás obklopují doma, ve škole a ve městě a osvojíte si gramatiku, díky které budete schopni vyjádřit základní informace o vás a vašich blízkých. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete, co jste se v kurzu naučili a postupně se připravíte na zkoušku KET.

TEMATICKÉ OKRUHY
Lidé a věci: Začínáme!, Povolání, Osobní Údaje, Opakování
Setkávání: Noví přátelé, Rodina, Odkud jsi?
Města: Místa ve městě, Cestujeme, Osobní věci
Domov a rodina: Příbuzní, Můj domov, Kde to je?
Denní režim: Pracovní dny, Volný čas, Vyrazíme ven!
Slavnostní dny: Co máš rád?, Všechno nejlepší, Víkend

SLOVNÍ ZÁSOBA
škola, čísla, povolání, dny, osobní údaje, země a národnosti, město, v kině, dopravní prostředky, na nádraží, předměty denní potřeby, oblíbené činnosti, denní režim, volnočasové aktivity, oblíbené činnosti, roční období, měsíce, a další...

FRÁZE
Good morning. Good bye., This is… That is…, My name is… I am from..., How old are you?, I'm sorry. I don't understand…, The apple is red., Help me, please!, What time is it?, How much are the tickets?, I play tennis every weekend., between 5 p.m. and 6 p.m.

GRAMATIKA
pozdravy, zájmena v 1. pádě, množné číslo, neurčitý člen, hláskování, sloveso BÝT, zjišťovací otázky, určování času, neformální email, sloveso MÍT, vyjádření nározu, přítomný čas prostý, návrhy, a další ...,