On-line kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2-

On-line kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2-

Ještě se necítíte na pokročilou úroveň, ale znova na start se vám už taky nechce? Vyzkoušejte kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2-. Systematicky vás povedeme do pokročilé úrovně. V tomto kurzu si procvičíte převážně přítomné a minulé časy, osvojíte si fráze užitečné pro telefonování a naučíte se velké množství slovíček, která vám umožní souvisle mluvit o vašim zálibách, zahraničních cestách a volnočasových aktivitách.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: kultura, zprávy, v práci, cestování, dovolená...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Angličtina pro znalé začátečníky A2- je pro vás skvělou volbou, pokud již dokážete v jednoduchých větách vyjádřit základní myšlenky o své osobě, ale ještě si nejste jisti tvorbou a použitím minulého času prostého a rádi byste se naučili stupňovat přídavná jména, používat správně členy nebo si např. rádi ujasnili, kdy a jak použít modální sloveso CAN. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Učivo je rozděleno do 6 tematických kapitol. V prvních šesti kapitolách se seznámíte se slovní zásobou, která se týká jídla, bydlení, nákupů a mnoho dalšího. Každá kapitola je spjata s gramatikou, díky které budete schopni vyjádřit základní myšlenky a pocity. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete, co jste se v kurzu naučili a připravíte se na zkoušku KET.

GRAMATIKA
minulý čas prostý - použití, nepravidelná slovesa, minulý čas prostý - zápor, otázka, krátké odpovědi, tázací zájmena - použití, členy - použití, can/can't - možnost, dovednost…, can/can't - otázky a krátké odpovědi, přídavná jména - použití, would like/want/would rather, would like/like, druhý stupeň přídavných jmen, přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý/průběhový, příslovce (well, easily, slowly…), příslovce četnosti (often, seldom…) a další...

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně, 6 kapitol výuky + 2 kapitoly opakování naučené látky a přípravy na zkoušku KET, 50 hodin studia celkem, 750+ multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 400+ slovíček a frází, 50 výkladů gramatiky v češtině, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, video výklady

GARANCE KVALITY METODIKY KURZU
Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mezinárodních korpusů Univerzity Cambridge a Oxford.,