On-line kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2+

On-line kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2+

Připravujete se na KET zkoušku, nebo byste se jen rádi naučili nová slovíčka a fráze, které využijete u lékaře, na letišti či v cizím městě? V obou případech je tento kurz pro vás ten pravý! Kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2+ je zaměřen na praktické využití jazyka. Naučíte se vyjádřit budoucnost, rozšíříte své znalosti modálních sloves a seznámíte se s předpřítomným časem prostým.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: tělo a duše, u doktora, studování, cestování, město, letiště, zajímavosti, příprava na KET
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Angličtina pro znalé začátečníky A2+ je určena právě pro vás, pokud již umíte tvořit a používat přítomný a minulý čas. Absolvováním tohoto kurzu rozšíříte své znalosti anglické gramatiky o vyjádření budoucnosti pomocí GOING TO, třetí stupeň přídavných jmen a předpřítomný čas. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný motivační systém vyhodnotí vaše chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.

Učivo je rozděleno do 6 tematických celků. V prvních šesti kapitolách se seznámíte se slovíčky a frázemi, které vám ulehčí orientaci v cizím městě. Osvojíte si pravidla pro použití MUST a HAVE TO a naučíte se rozeznat situace, kdy je vhodné použít minulý a kdy předpřítomný čas. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete, co jste se v kurzu naučili a připravíte se na zkoušku KET.

GRAMATIKA
výslovnost - matoucí slovíčka, příslovce - very, not very, quite, přídavná jména - tvorba (sun-sunny), rozkazovací způsob, frekvenční příslovce, should, počitatelná/nepočitatelná podstatná j., few/little/many/much, budoucnost - be going to (plán, předpověď, zápor, otázky, odpovědi), might, must, have to, čísla (0,45/4,5/450/4.500/…), přídavná jména - 3. stupeň, slovesa následovaná '-ing' tvarem, slovesa následovaná infinitivem, příčestí minulé, předpřítomný čas a další…

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně, 6 kapitol výuky + 2 kapitoly opakování naučené látky a přípravy na zkoušku KET, 50 hodin studia celkem, 700+ multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 400+ slovíček a frází, 50 výkladů gramatiky v češtině, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, video výklady.

GARANCE KVALITY METODIKY KURZU
Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mezinárodních korpusů Univerzity Cambridge a Oxford.