On-line kurz Francouzština pro začátečníky A1

On-line kurz Francouzština pro začátečníky A1

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Tento kurz vás povede francouzštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: seznamujeme se, máme rádi, pracujeme, máme čas, cestujeme, ztratili jsme se, ...
  • Gramatika: sloveso být, výslovnost, množné číslo, zájmena v prvním pádě, tázací věty, ...
  • Slovní zásoba: pozdravy a loučení, osobní zájmena, čísla do milionu, tázací zájmena, povolání, země a národnosti, ...
  • Využití jazyka v praxi: vyplnění formuláře, seznámení se, email, hotel, restaurace.
  • Fráze: časové údaje, návrhy, setkávání, porozumění, seznamujeme se, poděkujeme, omluvíme se.
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás francouzštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

O kurzu

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti.

Obsah kurzu

TEMATICKÉ OKRUHY

Seznamujeme se, Máme rádi, Pracujeme, Máme čas, Cestujeme, Ztratili jsme se, Zkouška DELF A1-.

GRAMATIKA

Sloveso BÝT, výslovnost, množné číslo, zájmena v prvním pádě, tázací věty, otázky a záporné věty se slovesem BÝT, neurčitý a určitý člen, sloveso MÍT, předložky, časování sloves první třídy, podmětná zájmena, podmětná zájmena samostatně stojící.

SLOVNÍ ZÁSOBA

Pozdravy a loučení, osobní zájmena, čísla do milionu, tázací zájmena, povolání, země a národnosti, rodina, určování času, přídavná jména, dopravní prostředky, orientace ve městě, osobní věci, denní režim, pracovní den, cestování, volný čas, oblíbené činnosti, roční období, měsíce, datum, časové předložky, slovesné fráze.

VYUŽITÍ JAZYKA V PRAXI

Vyplnění formuláře, seznámení se, email, hotel, restaurace.

FRÁZE

Časové údaje, návrhy, setkávání, porozumění, seznamujeme se, poděkujeme, omluvíme se.

Garance rozsahu kurzu

20 minut denně, 6 měsíců výuky + 1 měsíc opakování a test, 60 hodin studia, 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600 nových slovíček, 40 gramatických výkladů, 250 frází, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, hodnotící videa.

Po objednání a zaplacení kurzu vám do 3 pracovních dnů přijdou na e-mail přihlašovací údaje.