On-line kurz Francouzština pro znalé začátečníky A2

On-line kurz Francouzština pro znalé začátečníky A2

Máte za sebou základy francouzského jazyka, ale na pokročilou úroveň to ještě není? Pak je tento kurz francouzštiny pro vás tou správnou volbou. Nenecháme vás ve štychu a do pokročilé úrovně vás odvedeme.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: lidé a společnost, denní režim, zdraví, jídlo, bydlení, ve městě, příprava na zkoušku, ...
  • Gramatika: přivlastňovací zájmena, časování pravidelných sloves 1. a 2. třídy, ...
  • Slovní zásoba: rodina, fáze života, oslavy a svátky, škola, vlastnosti, povolání, práce, denní režim, ...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Máte za sebou základy francouzského jazyka, ale na pokročilou úroveň to ještě není? Pak je tento kurz francouzštiny pro znalé začátečníky pro vás tou správnou volbou. Nenecháme vás ve štychu a do pokročilé úrovně vás odvedeme.

O kurzu

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti.

Obsah kurzu

TEMATICKÉ OKRUHY

Lidé a společnost, Denní režim, Zdraví, Jídlo, Bydlení, Ve městě, Příprava na zkoušku.

GRAMATIKA

Přivlastňovací zájmena, časování pravidelných sloves 1. a 2. třídy, časování nepravidelných sloves VIVRE, ATTENDRE, BOIRE, SERVIR, OFFRIR, DORMIR, PRENDRE, ženský rod přídavných jmen, příslovce míry, stupňování přídavných jmen, přací věty, ženský rod podstatných jmen, konjunktiv, vazba ÊTRE EN TRAIN DE, zvratná slovesa, rozkazovací způsob, podmínkové věty (1. podmínka), příslovce času, blízká budoucnost, účel a důvod, vyjádření názoru, komunikace, blízká minulost, minulý čas složený, pořadí osobních zájmen, souminulý čas, vyjádření nutnosti, zápor, budoucí čas prostý, vyjádření množství, vztažná zájmena, členy, zájmeno EN, Y, ukazovací zájmena, vazba IL Y A, místní předložky, řadové číslovky.

SLOVNÍ ZÁSOBA

Rodina, fáze života, oslavy a svátky, škola, vlastnosti, povolání, práce, denní režim, věci každodenní potřeby, úklid, mezilidské vztahy, emoce, koníčky, dovolená, vzhled, lidské tělo, zdraví, nemoci, úrazy, u lékaře, potraviny, vaření, v restauraci, bydlení, hledáme byt, v hotelu, ve městě, v bance, na poště.

Garance rozsahu kurzu

20 minut denně, 6 měsíců výuky + 1 měsíc opakování a test, 60 hodin studia, 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600 nových slovíček, 40 gramatických výkladů, 250 frází, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, hodnotící videa.

Po objednání a zaplacení kurzu vám do 3 pracovních dnů přijdou na e-mail přihlašovací údaje.