On-line kurz Italština pro začátečníky A1

On-line kurz Italština pro začátečníky A1

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Tento kurz vás povede italštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 4 měsíce studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: Začínáme, Rodina, Povolání, Nakupování, Osobní údaje...
  • Slovní zásoba: pozdravy a loučení, představení, zájmena, barvy, čísla, věci, povolání, dny, měsíce...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný motivační systém vyhodnotí vaše chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.

1. LIDÉ A VĚCI
Témata: Začínáme, Rodina, Povolání, Osobní údaje,  Slovní zásoba:, pozdravy a loučení, osobní zájmena, barvy, čísla 1- 10, tázací zájmena, věci, místa, lidé, vlastnosti, povolání, dny, týdny, měsíce, rok, fráze – představujeme se,  Gramatika, sloveso BÝT/MÍT, výslovnost, přízvuk, jednotné/množné číslo podstatných a přídavných jmen, shoda v rodě a čísle, neurčitý/určitý člen, nepravidelná slovesa (jít/jet, být/zůstat, dělat), přivlastňovací a tázací zájmena, Jazyk v praxi, seznámení, představení, telefonování

2. CESTOVÁNÍ
Témata:, Požádat/dát informace ohledně bydlení/ubytování, Ve městě/na venkově/v cizině, Památky, Slovní zásoba:, Domov/dům/byt/hotel, tázací věty, zájmena, země a národnosti, dopravní prostředky, budovy a obchody ve městě, čísla 10 - 1000, zdvořilostní fráze – setkávání, fráze - porozumění,  Gramatika, otázky a záporné věty s pravidelnými slovesy, slovesa pohybová, zjišťovací otázky a krátké odpovědi, použití c´è a ci sono, jednoduché a složené předložky, další nepravidelná slovesa,  Jazyk v praxi, vyplnění formuláře/neformální dopis, fráze – zdvořilostí, pokyny a dotazy

3. NAKUPOVÁNÍ
Témata:, Nakupování potravin/oblečení, V baru/v restauraci, Slovní zásoba, Místa a obchody, Potraviny, Oblečení – druhy, velikosti, Jídla, chody, druhy obsluhy,, placení – ceny, peníze, účet, váhy, hotovostní/bezhotovostní, fráze – objednat si /zaplatit, v obchodě, Gramatika, modální slovesa, nepravidelná slovesa, Jazyk v praxi, objednáváme v baru/restauraci, nakupujeme v obchodě, jídelní lístek, co si obléknu/ zabalím do zavazadla?

4. VOLNÝ ČAS/POČASÍ
Témata:, Dovolená/výlet, Počasí - roční období a volný čas, K moři či na hory?, Slovní zásoba, Moje dovolená, Volný čas - sport, fráze – počasí, fráze – vyjádření názoru, popis, Gramatika, použití slovesa FARE, slovesa vědět/znát, předložky – použití, další nepravidelná slovesa, Jazyk v praxi, dopis s popisem místa, popis počasí, co si obléknu v zimě, v létě?

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně, 12 měsíců výuky + 1 měsíc opakování naučené látky, 100 hodin studia celkem, 1300 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 1100 nových slovíček, 400 frází, 100 výkladů gramatiky v češtině, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, video výklady.