On-line kurz Němčina pro znalé začátečníky A2

On-line kurz Němčina pro znalé začátečníky A2

Pokud je pro vás pokročilá úroveň němčiny ještě příliš náročná a na začátku již také nejste, pak vyzkoušejte kurz němčiny pro znalé začátečníky. Pomůžeme vám se dostat do pokročilé úrovně.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: poznejme se, doma, jídlo a pití, do práce, buď fit, vzdělávání, slavíme, ...
  • Gramatika: větná melodie, vedlejší věta s „weil“, perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, ...
  • Slovní zásoba: rodina, pocity, cestování, příbuzní, cesta po městě, jak žijeme, životní styl, bydlení na privátu, ...
  • Fráze: kdo je kdo, představování, cestování, pozdrav z dovolené, jak žijeme, kde?, kam?, ...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Pokud je pro vás pokročilá úroveň němčiny ještě příliš náročná a na začátku již také nejste, pak vyzkoušejte kurz němčiny pro znalé začátečníky. Pomůžeme vám se dostat do pokročilé úrovně.

O kurzu

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti.

Obsah kurzu

TEMATICKÉ OKRUHY

Poznejme se, Doma, Jídlo a pití, Do práce, Buď fit, Vzdělávání, Slavíme.

GRAMATIKA

Větná melodie, Vedlejší věta s „weil“, Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, Perfektum „sein“ a „haben“, Předpony „ein-„ x „aus-„, Přivlastňování vlastním jménům (-s, von), Předložka „bei“, Předložky se 3. a 4. pádem, Směrová příslovce, Složeniny, Množné číslo, Odvozená slovesa, Jeden, žádný, nějaké, Nádobí a domácí spotřebiče, Hlásky s, ß, Sloveso „sollten“, Když, ... tak – hlavní a vedlejší věta, Co možná nej..., Hláska ch, Slova „schon“, „noch nicht“, Někdo, něco, nikdo, nic, Zvratná slovesa, Zvratná zájmena, Rozkazovací způsob – úvod, Hláska r, Předložkové vazby se slovesy, Zájmenná/Předložková příslovce.

SLOVNÍ ZÁSOBA

Rodina, Pocity, Cestování, Příbuzní, Cesta po městě, Jak žijeme, Životní styl, Bydlení na privátu, Ekologie, Zařízení bytu, Části domu, Nájemní dům, Jídlo a pití, Strava, V restauraci , Bufet, Pozvánka, Rady, Ve firmě, Firma, Dřevo pro dům, Profesní typ, Hýbeme se, Slovesa se sich, Sporty, Hotel Zlatá růže.

FRÁZE

Kdo je kdo, Představování, Cestování, Pozdrav z dovolené, Jak žijeme, Kde, kam?, Oslovení, Poděkování, Jak často, Přineseš, prosím, Eins, keins, deins, V restauraci, Chutná to dobře, Zdvořilost na návštěvě, Připadá mi to, Pozvání, Na telefonu, Psaní e-mailu, Objednáváme zimní kurz.

Garance rozsahu kurzu

20 minut denně, 6 měsíců výuky + 1 měsíc opakování a test, 60 hodin studia, 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600 nových slovíček, 40 gramatických výkladů, 250 frází, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, hodnotící a motivující videa.

Po objednání a zaplacení kurzu vám do 3 pracovních dnů přijdou na e-mail přihlašovací údaje.