On-line kurz Obchodní angličtina pro znalé začátečníky A2

On-line kurz Obchodní angličtina pro znalé začátečníky A2

Jste již schopni komunikovat, ale chybí vám slovní zásoba, kterou byste využili při svém zaměstnání? Vyřizujete korespondenci a neznáte slovní obraty, které se při psaní používají? To a mnohem více se naučíte v našem kurzu. 

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: Společnosti, Na pracovišti, Komunikace, Oddělení společností, Konkurence, Cestování, Opakování...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Obchodní angličtina pro znalé začátečníky A2 je skvělou volbou pro studenty, kteří již mají základy angličtiny a využívají angličtinu v praxi. Studenti se naučí nejen novou gramatiku, ale dozví se i mnoho užitečných slovíček a frází z oblasti obchodu a pracovního prostředí. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnost. Propracovaný systém vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Učivo je rozděleno do 6 tematických kapitol. V prvních šesti kapitolách se seznámíte se slovíčky a frázemi z oblasti pracovního a obchodního života. Naučíte se vyjmenovávat různé typy zaměstnání, pomůžeme vám se vhodně představit nebo se domluvit při pracovním telefonátu. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete, co jste se v kurzu naučili a připravíte se na zkoušku BEC.

TEMATICKÉ OKRUHY
Společnosti, Na pracovišti, Komunikace, Oddělení společností, Konkurence, Cestování, Opakování.

GRAMATIKA
sloveso „být“, přivlastňovací zájmena, abeceda, přítomný čas prostý, there is/there are, some/any, frekvenční příslovce, minulý čas prostý, some, a/an, this/thes, that/those, přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen, přítomný čas průběhový 2, předložky; „going to“, účelové věty, předpřítomný čas prostý.

SLOVNÍ ZÁSOBA
státy, národnosti; typy společností, výrobky a služby, čísla; letopočty, místa ve světě, technologie; instrukce, pracovní místa, frázová slovesa, slova popisující pořadí, dokumenty, korespondence, kontakty, nepravidelná slovesa, časová určení, oddělení společností, zaměstnání, předložky místa, konkurence, práce v týmu, cestování, peníze, nepravidelná slovesa, předložky času

FRÁZE
představování se, rezervování po telefonu, zamlouváme a objednáváme přes telefon, telefonický kontakt, žádost o pomoc, necháváme vzkaz po telefonu, omluvy, řešení problémů, obchodní schůzky, zahajujeme konverzaci, popis cesty, provádíme návštěvníky, domlouváme schůzky, mluvíme o čase, mluvíme o cenách, porovnáváme, reagujeme na novinky, vyjadřujeme svůj postoj, v hotelu, rozvrh a plánování, hovoříme o penězích...

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně, 6 měsíců výuky +  1 měsíc opakování a test, 60 hodin studia, 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600 nových slovíček, 250 frází, 40 gramatických výkladů, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, hodnotící videa.

GARANCE KVALITY METODIKY KURZU
Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mezinárodních korpusů Univerzity Cambridge a Oxford.