On-line kurz Španělština pro mírně pokročilé B1

On-line kurz Španělština pro mírně pokročilé B1

Už se domluvíte španělsky v nejběžnějších situacích a máte chuť se zlepšit, či své znalosti vypilovat natolik, abyste je mohli stvrdit některým z certifikátů na úrovni B1? Pak je tento kurz právě pro vás! Kromě výrazného zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby a gramatických jevů Vás tento kurz naučí lépe rozumět psanému i mluvenému slovu. Dozvíte se také zajímavosti o španělsky mluvících zemích.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: Město a venkov, Bydlení, Lidské bytí, Příroda a lidé, Móda a aktivita, Stát a společnost, Zkouška...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Už se domluvíte španělsky v nejběžnějších situacích a máte chuť se zlepšit, či své znalosti vypilovat natolik, abyste je mohli stvrdit některým z certifikátů na úrovni B1? Pak je tento kurz právě pro vás! Kromě výrazného zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby a gramatických jevů Vás tento kurz naučí lépe rozumět psanému i mluvenému slovu, vyzkoušíte si psaní písemných projevů a dozvíte se zajímavosti o španělsky mluvících zemích.

Španělština pro středně pokročilé B1+ obsahuje 28 lekcí v 7 tematických kapitolách. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby. Závěrečná kapitola je celá věnována opakování studia. Stejně jako celý kurz je zaměřena na úroveň DELE B1 a tedy je výborný doplňkem k přípravě na tuto zkoušku.

TEMATICKÉ OKRUHY
Město a venkov, Bydlení, Lidské bytí, Příroda a lidé, Móda a aktivita, Stát a společnost, Zkouška

GRAMATIKA
Složený a jednoduchý minulý čas, Imperfektum, Vazba ESTABA + GERUNDIO, Vazba LLEVAR + GERUNDIO, Složený budoucí čas, Zásady užití členu určitého, Jednoduchý budoucí čas, Vazba IR A + Infinitiv, Složený budoucí čas, Vyjádření mínění slovesem PARECER, Subjunktiv přítomného času, Subjunktiv ve vedlejších větách se spojkou QUE/ABY, Vyjádření přání, Vedlejší věty časové (když + oznamovací způsob), Vyjádření stížnosti, Plusquamperfektum, Vyjádření zdvořilé žádosti, Jednoduchý podmiňovací způsob, Vyjádření pravděpodobnosti, Vyjádření domněnky a předpokladu, Souslednost časová, Nepřímá řeč, Neosobní vyjadřování, Subjunktiv po výrazech vyjadřujících pocity, Vztažné věty, Subjunktiv složeného minulého času, Subjunktiv imperfekta, Podmínková souvětí

SLOVNÍ ZÁSOBA
Město, Venkov, Doprava, Domov, Domácí práce, Životní prostředí, Jsme to, co jíme, Zdraví a nemoc, Člověk ve společnosti, Počasí, Fauna, Flóra, Móda, Aktivní život, Kam jdeš?, Země a kontinenty, Stát, úřady a společnost, Práva a zákony

PÍSEMNÝ PROJEV
Moje město, Moje bydlení, Odpověď po e-mailu, Dopis z dovolené, Popis filmu, Stížnost starostovi

GARANCE ROZSAHU KURZU
20 minut denně, 6 kapitol výuky + 1 kapitola s opakováním a test, 50 hodin studia, 800 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 1000+ nových slovíček a frází, 40 gramatických výkladů, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, hodnotící videa.