On-line kurz Španělština pro pokročilé B2

On-line kurz Španělština pro pokročilé B2

Čím déle se učíte, tím více si věříte. Po absolvování tohto kurzu se můžete bez obav pustit do dialogu běžné konverzace. Budete rozumět a dokážete reagovat důstojnou slovní zásobou. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia.

více zde ...

Vydání: | Stran: | Formát: studujete v době, kdy vám to vyhovuje | ISBN:
Vazba: on-line aplikace | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: on-line aplikace | ISBN:
Balení: | studujete v době, kdy vám to vyhovuje | Dostupnost: skladem
cena: 2490
Obsah
  • Tematické okruhy: životní styl, osobnosti, vzdělání, zdraví, kultura, španělsko, ...
  • Slovní zásoba: práce, výživa, internet, pocity, povahové vlastnosti, vzhled, zaměstnání, umění, školní předměty, ...
  • Gramatika: jednoduchý minulý čas, perfektum, plusquamperfektum, slovesa ser a estar, ...
Hlavní vlastnosti
  • On-line kurz. Přihlašovací údaje ke kurzu dostanete e-mailem po uhrazení objednávky.
Ukázkové strany
Doporučujeme
Podrobnější informace

Čím déle se učíte, tím více si věříte. Po absolvování tohto kurzu se můžete bez obav pustit do dialogu běžné konverzace. Budete rozumět a dokážete reagovat důstojnou slovní zásobou. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia.

O kurzu

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti.

Obsah kurzu

TEMATICKÉ OKRUHY

Životní styl, Osobnosti, Vzdělání, Zdraví, Kultura, Španělsko.

SLOVNÍ ZÁSOBA

Práce, výživa, internet, pocity, povahové vlastnosti, vzhled, zaměstnání, umění, školní předměty, školní potřeby, školní aktivity, typy škol, zdraví a nemoci, psychické zdraví, zdravý životní styl, hudba, umělci, španělé, turistika.

GRAMATIKA

Jednoduchý minulý čas, perfektum, plusquamperfektum, slovesa SER a ESTAR, subjunktiv přítomného času, subjunktiv imperfekta, vztažné věty, subjunktiv perfekta, subjunktiv plusquamperfecta, předložky, vztažná zájmena, neurčitá zájmena, osobní zájmena v předmětu, příčinná souvětí, podmínkové věty – reálné, podmínkové věty – hypotetické, podmínkové věty – hypotetické v minulosti, časové věty, způsobová souvětí, přípustková souvětí.

Garance rozsahu kurzu

Při 20 minutách denně 6 měsíců výuky + 1 měsíc DELE B2, 60 hodin studia, 20 hodin doporučeného opakování, 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení, 600 nových slovíček, 250 frází, 50 odborných, profesních a gramatických výkladů, 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení, okamžitý překlad vybrané věty či slova, neomezený trénink výslovnosti, neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení, autentické audio poslechy, motivační a hodnotící videa.

Po objednání a zaplacení kurzu vám do 3 pracovních dnů přijdou na e-mail přihlašovací údaje.