Frázové překladače

Už 15 let se používá přístup založený na velkých korpusech paralelních i jednojazyčných dat, ze kterých se vytvářejí statistické překladové a jazykové modely umožňující z mnoha různých možností podle kontextu zvolit s jistou pravděpodobností tu nejvhodnější variantu. Tento přístup používá většina komerčních překladačů včetně Google Translate, Microsoft Bing nebo i Lingea překladač např. na https://prekladac.lingea.cz/.