Neuronové překladače

Frázové překladače jsou dnes postupně nahrazovány řešeními založenými na neuronových sítích využívajících umělé inteligence a strojového učení. Firma Google spustila první překladače této nové generace v roce 2017. My se těmito postupy zabýváme už od roku 2016 a nyní představujeme vlastní řešení. Od srpna 2017 jsme navíc spustili zcela nový projekt zaměřený na vysoce kvalitní překladače mezi slovanskými jazyky, který finančně podpořilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci grantové výzvy ICT.

Instalace a provoz

On-line

Off-line

Současné překladače vyžadují skutečně rychlé procesory a dostatek paměti, odměnou je však výrazně kvalitnější překlad, navíc s perspektivou jeho dalšího průběžného zlepšování odpovídající nejmodernějším přístupům. Předem je třeba důkladně promyslet, zda je vaše počítačová infrastruktura dostatečně výkonná a vyhodnotit tak výhodnost on-line řešení nebo investici do potřebné HW konfigurace. Respektive off-line řešení se vyplatí v případě, že pracujete s důvěrnými informacemi a překladače využívají minimálně vyšší desítky uživatelů. Pro ostatní případy doporučujeme zabezpečená on-line řešení.

Příklad nastavení off-line :

Doporučená HW konfigurace pro plně automatický informativní překlad:
 
server pro CZEN i GEEN překladač 120GB RAM, procesor dle předpokládané zátěže, min. 8 jader pro malou zátěž (malá zátěž je překlad cca 200 vět za minutu). Na více serverech 2 servery po 64GB RAM, každý alespoň 8 jader pro malou zátěž. Pro samotný ENCZ překladač na jednom serveru 80GB RAM a 8 jader pro malou zátěž, na dvou serverech 64GB a 48GB RAM, opět na každém ideálně alespoň 8 jader pro malou zátěž.

Dodáme Vám pochopitelně řešení na klíč, to jest včetně hardwaru a instalace.