Překladové nástroje

V posledních několika letech pokročil náš interní vývoj v této oblasti natolik, že jsme schopni nabízet pokročilá řešení i v oblasti překladu. Dříve jsme překladové technologie používali pouze interně při překladech do slovenštiny a polštiny, což nám umožnilo rychleji a levněji připravit potřebné tituly i doprovodné marketingové dokumenty, zrychlit expanzi a etablovat se v dalších zemích. Nyní začínáme tyto možnosti používat i při komerčních překladech, což nám současně přináší potřebnou zpětnou vazbu od překladatelů a umožňuje nástroje dále zlepšovat.

Vývoj se ubírá několika směry, každý z nich má své opodstatnění a uplatnění. Podrobnosti najdete v dalších částech menu.