Překladový nástroj Lingea

CAT nástroj neboli Computer-aided Translation tool je označení softwaru, který pomáhá překladatelům. Hlavní výhodou CAT nástrojů je využití tzv. překladové paměti, která šetří práci při opakovaném překladu podobných částí textu, případně zajišťuje kontrolu dodržování správné terminologie.

Strojový překlad, jak ho známe dnes, sice nabízí překlad celých vět, souvětí i souborů, není ale ideální a slouží spíše k pochopení myšlenky daného textu nebo jako základ pro posteditaci, která by měla být rychlejší než ruční překlad od počátku. Pro perfektní překlad z jednoho jazyka do druhého však pouze toto nestačí.

Čím se liší náš nástroj od ostatních překladových nástrojů?

Při vývoji vlastního nástroje jsme se snažili spojit výhody CAT nástroje a strojového překladače, a navíc při tom zúročit i vlastní jazyková data a technologie. Vycházíme z myšlenky, že i když ne vždy lze strojový překlad bez výhrad využít, jeho oprava je podstatně rychlejší než překlad od začátku. Aby výchozí pozice pro opravu byla co nejlepší, je k dispozici více alternativ, z nichž je možné počáteční překlad vybrat.

Pro další zjednodušení práce překladatele nabízíme další řadu funkcionalit a vlastností webového rozhraní:

1. Maximální přehlednost

- Uživatel vedle sebe vidí jak zdrojový, tak cílový segment textu, který je navíc doplněný barevným zvýrazněním odpovídajících si částí.

- Synchronizovaný zdrojový a cílový text umožňuje perfektní přehled o kontextu.

2. Varianty nabízených překladů a jejich ověření

- Nabízí množství alternativ strojového překladu tam, kde není k dispozici vhodný překlad z překladové paměti.

- Integrované okno bilingválních konkordancí automaticky vyhledává a zobrazuje ostatní kontexty, v nichž se vyskytuje slovo pod myší, a to jak v aktuálním dokumentu, tak v dalších dokumentech z překladových pamětí. Současně se daný kontext objevuje i ve druhém jazyce, a jednoduše tak umožňuje ověřit adekvátnost daného překladu.

- Integrované okno monolingválních konkordancí automaticky vyhledává a zobrazuje ostatní kontexty, v nichž se vyskytuje slovo pod myší, a to jak v aktuálním dokumentu, tak v dalších dokumentech z překladových pamětí a referenčních korpusů. Umožňuje tak rychle v kontextu ověřit význam slova.

3. Možnost hlasové editace textu

- Hlasová editace je vhodná například u překladu, v němž je potřeba výrazně změnit slovosled. V současné době je testována na českém jazyce.

4. Integrované nástroje a data společnosti Lingea

- Slovník automaticky vyhledává a zobrazuje slova, na která ukazuje myš.

- Vysoce kvalitní korektor překlepů automaticky zvýrazňuje neznámá slova, jež je samozřejmě možné přidávat do uživatelského slovníku.

Programové řešení:

Nástroj je tvořen soustavou serverů implementujících jeho jednotlivé funkcionality, které spolu podle potřeby komunikují.

Srdcem systému je server spravující aktuální stav všech dokumentů, poskytující uživatelské rozhraní pro webovou editaci a umožňující import zdrojových textů a export překladů. Tento server využívá služeb dalších serverů, které poskytují překlady, rozpoznávají řeč pro účely diktování, dlouhodobě uchovávají data, provádějí fulltextovou indexaci a vyhledávání. Další systémy pak řeší správu projektu, extrakci textů ze zdrojového formátu a export překladů do formátu cílového.

Díky značné modularitě lze jádro této technologie nasadit mnoha různými způsoby tak, aby perfektně pokrylo potřeby daného projektu. Díky obecnosti řešení a minimálním požadavkům na kontext nasazení je možné se snadno adaptovat na různé systémy, do nichž se řešení integruje.

 

Nástroj plánujeme zpřístupnit on-line, pro jeho využití postačí aktuální webový prohlížeč. V případě potřeby bude možná současná spolupráce více překladatelů na jednom dokumentu. Na rozdíl od off-line spolupráce tak bude možné okamžitě čerpat z výsledků kolegů, čímž bude od počátku usnadněno udržení konzistence textu a terminologie, bez nutnosti pozdější synchronizace. Další výhoda práce on-line je, že všichni, včetně zadavatele, mají přehled o aktuálním stavu a rychlosti postupu překladu.

Tento nástroj je v současné době ve vývoji. O jeho průběhu se můžete dozvědět na našich internetových stránkách nebo nás můžete kontaktovat ZDE.