Trenér výslovnosti

Procvičování výslovnosti

Procvičování výslovnosti bylo donedávna při výuce jazyků oblastí, v níž byl lektor pro žáka nepostradatelný jako vzor správné výslovnosti i jako zdroj rad, jak výslovnost zlepšit. Správnou výslovnost se sice dařilo suplovat nahrávkami rodilých mluvčích, stále ale chyběla zpětná vazba.

Až rozpoznávání řeči s grafickým zobrazením zvuku a zvýrazněním hranic jednotlivých fonémů umožnilo získat zpětnou vazbu i žákovi, který nemá lektora k dispozici. Jako vzor opět slouží nahrávka rodilého mluvčího, tentokrát je ale nejen přehrávána, ale ještě navíc zobrazena jako graf s kurzorem, který vyznačuje právě přehrávané místo. Podobný graf je vygenerován i z výslovnosti studenta, což umožní srovnání vzájemně si odpovídajících částí grafu a nalezení odchylek ve výslovnosti. Na grafu lze pak často pozorovat rozdíly mezi částmi, které byly studentem původně vnímany jako podobné. Při dalším přehrátí se student zaměří na dané místo a uvědomí si rozdíl mezi vlastní a vzorovou výslovností.  

Řečová část

Jádrem technologie je řečový rozpoznávač, který se snaží interpretovat určitý zvuk podle zadaného přepisu. Hledá části nejpodobnější fonémům z přepisu a označuje jejich hranice.

Programové řešení

Rozpoznávač je hardwarově nejnáročnější částí technologie, zpravidla běží na dedikovaném serveru nebo serverech. V aplikaci jsou integrovány zobrazení grafu s vyznačenými hranicemi fonémů, animace jeho přehrávání, a komunikace s rozpoznávacím serverem.

Dostupné funkce

Aplikační část

Operační systémy

Implementace aplikační části je dostupná pro Windows, Linux, iOS a Android, rozpoznávač je dostupný pro Linux.