Jazyk
 • angličtina
 • němčina
 • čeština
 • ruština
 • ostatní
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • portugalština
Zaměření
 • všeobecné
 • slang
 • mluvník
 • konverzace
 • gramatika
Cena
 • do 200 Kč
 • 200 – 500 Kč
 • nad 500 Kč
 • akce
 • novinky
Médium
 • knižní
 • elektronický
Lexicon 5 Anglický slovník Platinum doporučujeme

Lexicon 5 Anglický slovník Platinum

Nejobsáhlejší současný anglický slovník. Rozsahem je větší než slovníky autorů Hais-Hodek či Pynsent-Poldauf, které převyšuje i svou aktuálností. Ačkoliv se jedná o slovník všeobecný, jeho rozsah výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat i běžná odbornější ustálená spojení (technika, ekonomie, právo, biologie a další). Velkou předností slovníku je řada příkladových vět z běžného jazyka i z korpusu anglického jazyka. Stáhněte si Platinum z našich stránek a podívejte se, co všechno vám může nabídnout! Na nezávazné vyzkoušení slovníku máte celý měsíc. Lexicon běží ve všech běžných operačních systémech. Podrobnosti o slovníku najdete níže.

Lexicon 5 Francouzský slovník Platinum doporučujeme

Lexicon 5 Francouzský slovník Platinum

Největší slovník současné francouzštiny. Ačkoliv je pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii a lékařství až po techniku. Velkou předností obsahu slovníku je i množství příkladových vět z běžného jazykaVyzkoušejte si tento slovník, stáhněte si z našich stránek plnou měsíční verzi ! Lexicon 5 běží ve všech obvyklých operačních systémech. Jeho funkce popisuje videoprezentace.

Lexicon 5 Ruský slovník Platinum doporučujeme

Lexicon 5 Ruský slovník Platinum

Nejobsáhlejší ruský slovník, jaký kdy byl u nás vytvořen. Nabízí slova z všeobecné současné slovní zásoby i terminologii mnoha vědních oborů. Stáhněte si Platinum a podívejte se, co všechno vám může nabídnout! Na nezávazné vyzkoušení slovníku máte celý měsíc. Platinum ocení překladatelé, nároční uživatelé, studenti ruštiny a vůbec všichni, kteří potřebují mít po ruce skutečně kvalitní ruský slovník. Podrobností níže. 

Lexicon 5 Německý slovník Platinum

Lexicon 5 Německý slovník Platinum

Největší slovník současné němčiny, o polovinu převyšuje rozsah dnes již legendárního slovníku prof. Siebenscheina. Slovník byl zpracován na základě nového německého pravopisu, obsahuje ověřenou slovní zásobu posledních desetiletí. Ačkoliv je pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie. Velkou předností obsahu slovníku je i množství příkladových vět z běžného jazykaSlovník ocení všichni, kdo pracují s němčinou na vyšší jazykové úrovni. Stáhněte si Platinum z našich stránek a vykoušejte ji jej! Trial verze funguje 30 dní od instalace. 

Lexicon 5 Španělský slovník Platinum

Lexicon 5 Španělský slovník Platinum

Největší španělský slovník, jaký u nás vznikl. Zachycuje současnou španělštinu, najdete zde neologismy i slova slangová. Vyzkoušejte si Lexicon! Měsíční plnou verzi si stáhnete z našich stránek. Ačkoliv je Platinum slovník všeobecný, jeho stávající rozsah výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie (ekonomie, právo, chemie, biologie, lékařství i technika). Detailnější informace najdete dole na stránce. 

Lexicon 5 Anglický technický slovník

Lexicon 5 Anglický technický slovník

Nová verze technického slovníku přináší ověřenou terminologii ze všech oblastí vědy a techniky. Stáhněte si plnou 30denní verzi a slovník si vyzkoušejte! Odborné názvy pokrývají širokou oblast od matematiky, fyziky a chemie přes metalurgii , strojírenství, stavebnictví a automobilismus. Obsahuje množství odborných slovních spojení, která ve všeobecných slovnících nenajdete. Program funguje ve všech běžných operačních systémech. Podrobnosti o aplikaci dále na stránce.

Lexicon 5 Anglický velký slovník

Lexicon 5 Anglický velký slovník

Velký slovník současné angličtiny nabízí podrobně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy. Obsahuje kromě běžných překladů řadu doplňujících informací (idiomy, ustálená spojení, příkladové věty, synonyma a další), namluvenou výslovnost a přehled anglické gramatiky. Aplikace vám pomůže i s učením slovíček. Jednotlivé funkce Lexiconu přibližují videa. Nebo si stáhněte 30denní verzi a slovník si vyzkoušejte!

Lexicon 5 Francouzský technický slovník

Lexicon 5 Francouzský technický slovník

Zcela nový, původní oboustranný slovník nabízí aktuální a ověřenou terminologii z oblasti vědy a techniky. Slovník je zaměřen na praktickou slovní zásobu a odborná ustálená spojení používaná v nejrůznějších technických oborech od stavebnictví, strojírenství, potravinářství, lesnictví až po automobilový či textilní průmysl.

Lexicon 5 Francouzský velký slovník

Lexicon 5 Francouzský velký slovník

Velký oboustranný slovník současné francouzštiny, který se svým rozsahem blíží vícesvazkovému slovníku vydanému v 70. letech. Slovní zásoba i příklady jsou však veskrze současné. Najdete zde i neologismy doporučené k užívání Francouzskou akademií, odborné termíny i slova slangová. Obtížnou francouzskou výslovnost si procvičíte pomocí nahrávek. Stáhněte si měsíční verzi nebo se podívejte na videoprezentace funkcí aplikace.

Lexicon 5 Italský technický slovník

Lexicon 5 Italský technický slovník

Původní dílo uznávaného lexikografa Ing. Antonína Radvanovského. Slovní zásoba pokrývá nejdůležitější terminologii z oborů moderní vědy a techniky, jako jsou výpočetní technika, komunikační technologie, elektrotechnika, energetika, letectví, jakož i z oborů úzce souvisejících (matematika, mechanika, fyzika, chemie, strojírenství, stavebnictví). 
Stáhněte si slovník z našich stránek! Na nezávazné vyzkoušení aplikace máte celý měsíc.

Lexicon 5 Německý technický slovník

Lexicon 5 Německý technický slovník

Tento inovovaný slovník přináší ověřenou terminologii z mnoha oblastí vědy a technikyStáhněte si 30denní verzi a slovník si vyzkoušejte! Odborné názvy pokrývají širokou oblast od matematiky, fyziky a chemie přes strojírenství až po stavebnictví a automobilismus. Maximální důraz jsme kladli na aktuálnost terminologie. Program funguje ve všech běžných operačních systémech. Podrobnosti o aplikaci najdete dále na stránce.

Lexicon 5 Německý velký slovník

Lexicon 5 Německý velký slovník

Inovovaný velký slovník německého jazyka. Tento obsáhlý všeobecný slovník je určen všem, kteří pracují s němčinou na vyšší jazykové úrovni, např. jako překladatelé, studenti vysokých škol nebo zástupci velkých firem. Slovník byl zpracován na základě nového německého pravopisu a obsahuje ověřenou slovní zásobu posledních desetiletí.  U hesel se přehledně zobrazují jednotlivé ekvivalenty včetně jejich vazeb, k nim dále příklady, ustálená slovní spojení, doplňující poznámky, stylové a oborové příznaky významu a v neposlední řadě fráze a idiomy, ve kterých se dané heslo vyskytuje. Lexicon si můžete vyzkoušet. Stáhněte si z našich stránek plnou 30denní verzi! Funkce aplikace přibližují videa.

Lexicon 5 Polský velký slovník

Lexicon 5 Polský velký slovník

Nový slovník polštiny, nejrozsáhlejší oboustranný polský slovník. Odráží současný jazyk, obsahuje všeobecnou slovní zásobu i odbornou terminologii. Bude nepostradatelným pomocníkem pro překladatele a studenty, ocení jej ale i firmy a podnikatelé při navazování a rozvíjení obchodních vztahů s Polskem.
Stáhněte 30denní verzi a slovník si vyzkoušejte!

Lexicon 5 Ruský velký slovník

Lexicon 5 Ruský velký slovník

První ruský velký elektronický slovník vydaný nakladatelstvím Lingea. V žádném jiném jazyce nebyl takový problém sestavit skutečně současnou slovní zásobu jako v ruštině, především kvůli neexistenci moderních výkladových slovníků. Věříme, že oceníte množství praktických hesel a nejnovějších výrazů. V ruských slovech jsou důsledně značeny přízvuky, a to v heslech i příkladech. Stáhněte si 30denní verzi z našich stránek a slovník vyzkoušejte!

Lexicon 5 Španělský velký slovník

Lexicon 5 Španělský velký slovník

Velký španělský slovník plně srovnatelný se slovníky pro němčinu nebo francouzštinu. Stáhněte si slovník z našich stránek a podívejte se, co všechno vám může nabídnout! Na vyzkoušení aplikace máte celý měsíc. Obsahuje i výrazy používané v Jižní a Střední Americe či Karibské oblasti, odborné termíny, v neposlední řadě i hovorové a slangové výrazy, které se v současné španělštině používají. Jistě oceníte i propracované tabulky časování sloves.  

Lexicon 5 Anglický Platinum + ekonomický + technický slovník

Lexicon 5 Anglický Platinum + ekonomický + technický slovník

Zvýhodněný komplet anglických slovníků obsahuje nejobsáhlejší současný slovník Platinum a dva odborné slovníky. Doporučujeme pro náročné uživatele a překladatelePo instalaci vytvoří všechny slovníky kompaktní celek, ovládají se pohodlně v jednotném rozhraní. Lexicony běží ve všech běžných operačních systémech.  Neznáte ještě tyto slovníky? Stáhněte si je z našich stránek! Na nezávazné vyzkoušení aplikací máte celý měsíc. 

Lexicon 5 Anglický právnický slovník

Lexicon 5 Anglický právnický slovník

Elektronická verze slovníků vydaných knižně nakladatelstvím Linde Praha, a. s. Tento oboustranný slovník vychází ze všech právních odvětví, specializuje se však zejména na obchodní právo a jemu příbuzné obory.

Lexicon 5 Anglický velký + ekonomický + technický slovník

Lexicon 5 Anglický velký + ekonomický + technický slovník

Zvýhodněný komplet anglických slovníků obsahuje velký slovník a dva odborné slovníky. Pro pokročilejší uživatele, učitele, překladatele a firemní klientelu. Po instalaci vytvoří všechny slovníky kompaktní celek, ovládají se pohodlně v jednotném rozhraní.  Neznáte slovníky Lexicon? Stáhněte si je z našich stránek a podívejte se, jakou slovní zásobu nabízejí! Na nezávazné vyzkoušení slovníků máte celý měsíc. Běží ve všech běžných operačních systémech.

Lexicon 5 Německý ekonomický slovník

Lexicon 5 Německý ekonomický slovník

Ve slovníku najdete ověřená hesla a slovní spojení z oblasti obchodu, financí, účetnictví a dalších oborů současné ekonomie a ekonomické praxe. Stáhněte si 30denní verzi z našich stránek a slovník si vyzkoušejte! Program funguje ve všech běžných operačních systémech. Oproti předchozí elektronické verzi je téměř o polovinu rozsáhlejší. Podrobnosti o slovníku najdete dole na stránce.

Lexicon 5 Německý Platinum + ekonomický + technický slovník

Lexicon 5 Německý Platinum + ekonomický + technický slovník

Zvýhodněný komplet německých slovníků obsahuje nejobsáhlejší současný slovník Platinum a dva odborné slovníky. Doporučujeme pro náročné uživatele a překladatelePo instalaci vytvoří všechny slovníky kompaktní celek, ovládají se pohodlně v jednotném rozhraní. Lexicony běží ve všech běžných operačních systémech.  Neznáte ještě tyto slovníky? Stáhněte si je z našich stránek! Na nezávazné vyzkoušení aplikací máte celý měsíc. 

Lexicon 5 Německý velký + ekonomický + technický slovník

Lexicon 5 Německý velký + ekonomický + technický slovník

Zvýhodněný komplet německých slovníků obsahuje velký slovník současné němčiny a dva odborné slovníky. Doporučujeme pro pokročilejší uživatele a překladatelePo instalaci vytvoří všechny slovníky kompaktní celek, ovládají se pohodlně v jednotném rozhraní. Lexicony běží ve všech běžných operačních systémech.  Neznáte ještě naše slovníky? Stáhněte si je z našich stránek a naistalujte si je! Na nezávazné vyzkoušení aplikací máte celý měsíc. 

Lexicon 5 Francouzský ekonomický slovník

Lexicon 5 Francouzský ekonomický slovník

Zcela nový ekonomický slovník nabízí ověřená hesla a praktická slovní spojení z oblasti obchodu, financí, účetnictví a dalších oborů současné ekonomie a ekonomické praxe.

Lexicon 5 Francouzský Platinum + ekonomický + technický slovník

Lexicon 5 Francouzský Platinum + ekonomický + technický slovník

Zvýhodněný komplet francouzských slovníků obsahuje nejobsáhlejší současný slovník Platinum a dva odborné slovníky. Po instalaci se slovníky ovládají pohodlně v jednotném rozhraní. Doporučujeme pro náročné uživatele a překladatele
Lexicony běží ve všech běžných operačních systémech.  Neznáte ještě slovníky Lexicon 5? Stáhněte si je z našich stránek! Na nezávazné vyzkoušení aplikací máte celý měsíc. 

Lexicon 5 Francouzský velký + ekonomický + technický slovník

Lexicon 5 Francouzský velký + ekonomický + technický slovník

Komplet tří francouzských slovníků za zvýhodněnou cenu, pro vážné zájemce o francouzštinu. Po instalaci se slovníky ovládají v jednotném rozhraní. Aplikace si můžete předem vyzkoušet - stáhněte si z našich stránek měsíční verze!

Lexicon 5 Německý zemědělský a přírodovědný slovník

Lexicon 5 Německý zemědělský a přírodovědný slovník

Slovník je původním autorským dílem Ing. Josefa R. Beneše, překladatele v oborech zemědělství a biologie. Obsahuje slovní zásobu značného rozsahu, na 120 000 termínů a přes 150 000 překladů. Obsažená terminologie pokrývá především obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybářství, myslivosti, ale také obecné přírodovědy. Tento slovník je k dispozici placený download nebo na CD. Stáhněte si zkušební měsíční verzi!

Lexicon 5 Anglický lékařský slovník

Lexicon 5 Anglický lékařský slovník

Jde o zcela nový oboustranný lékařský slovník přinášející nejaktuálnější ověřenou terminologii ze všech oborů lékařské vědy i praxe se zaměřením na ustálená slovní spojení.

Lexicon 5 Anglický praktický slovník

Lexicon 5 Anglický praktický slovník

Slovník pro uživatele, které spolehlivě přivede k maturitě i dalším zkouškám. Vyzkoušejte jej! Měsíční plnou verzi stáhnete zde. Slovník obsahuje hesla s výslovností, příklady a fráze ze skutečně současné angličtiny. Rozvíjí poslechové dovednosti, opakuje gramatiku, konverzační fráze nebo slovíčka z probírané lekce. K dispozici i řada dalších zajímavých funkcí včetně slova překladu pod kurzorem myši - podívejte se na videoprezentace!

Lexicon 5 Anglický zemědělský a přírodovědný slovník

Lexicon 5 Anglický zemědělský a přírodovědný slovník

Slovník je původním autorským dílem Ing. Josefa R. Beneše, překladatele s celoživotní praxí v oborech zemědělství a biologie. Obsažená terminologie pokrývá především obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybníkářství, rybářství, myslivosti, ale také obecné přírodovědy. Hesla ve slovníku lze vyhledávat oboustranně a v libovolném tvaru. K dispozici jako download nebo na CD. Stáhněte si zkušební měsíční verzi!

Lexicon 5 Německý lékařský slovník

Lexicon 5 Německý lékařský slovník

Jde o zcela nový oboustranný lékařský slovník přinášející nejaktuálnější ověřenou terminologii ze všech oborů lékařské vědy i praxe se zaměřením na ustálená slovní spojení.

Lexicon 5 Německý praktický slovník

Lexicon 5 Německý praktický slovník

Užitečný pomocník od prvních lekcí němčiny až k maturitě, využijete jej i u dalších zkoušek nebo v praxi. Vyzkoušejte si jej! Měsíční plnou verzi stáhnete z našich stránek. Slovník obsahuje hesla s výslovností, příklady a fráze ze skutečně současného jazyka. Německá gramatika je poměrně obtížná, určitě oceníte tabulky tvarosloví (skloňování, časování) a souhrnný přehled gramatiky. K dispozici i řada dalších zajímavých funkcí včetně překladu slova pod kurzorem myši nebo učení a zkoušení slovíček v rámci tematické skupiny či probírané lekce - podívejte se na videoprezentace

Lexicon 5 Ruský praktický slovník

Lexicon 5 Ruský praktický slovník

Spolehlivý pomocník od prvních lekcí ruštiny až k maturitě a k dalším zkouškám. Vyzkoušejte jej! Měsíční plnou verzi stáhnete z našich stránek. Slovník obsahuje hesla s výslovností, příklady a fráze ze skutečně současné ruštiny. Pro zadávání slov v azbuce je k dispozici virtuální klávesnice. Určitě oceníte i tabulky tvarosloví ruských ohebných slov (skloňování, časování), přehled gramatiky nebo možnosti učení a zkoušení slovíček v rámci tematické skupiny nebo probírané lekce. K dispozici i řada dalších zajímavých funkcí včetně překladu slova pod kurzorem myši - podívejte se na videoprezentace

Lexicon 5 Španělský praktický slovník

Lexicon 5 Španělský praktický slovník

Slovník, který vás provede od prvních lekcí až k maturitě a k dalším zkouškám ze španělštiny. Vyzkoušejte si měsíční verzi, stáhnete ji zde! Slovník věrně odráží současný jazyk, obsahuje nová slova náležející k všeobecné slovní zásobě i odborné terminologii. Určitě oceníte nahranou výslovnost, tabulky tvarosloví (skloňování, časování), gramatiku, vestavěné lekce, učení slovíček i řadu dalších funkcí - podívejte se na videoprezentace! K dispozici jako DVD nebo download.

Lexicon 5 Anglický ekonomický slovník

Lexicon 5 Anglický ekonomický slovník

Ekonomický slovník nabízí ověřená hesla a praktická slovní spojení ze současné angličtiny, to vše z oblasti obchodu, financí, účetnictví a dalších oborů současné ekonomie a ekonomické praxe. Obsahuje množství odborných slovních spojení, která ve všeobecných slovnících nenajdete. Stáhněte si 30denní verzi z našich stránek a slovník si vyzkoušejte! Program funguje ve všech běžných operačních systémech. Podrobnosti o slovníku níže.

Lexicon 5 Francouzský praktický slovník

Lexicon 5 Francouzský praktický slovník

Užitečný pomocník od prvních lekcí francouzštiny až k maturitě, využijete jej i u dalších zkoušek nebo v praxi. Slovník obsahuje hesla, příklady a fráze ze skutečně současného jazyka. Stáhněte si měsíční plnou verzi a slovník vyzkoušejte!  Francouzská výslovnost je poměrně obtížná, určitě oceníte možnost opakovaného přehrávání výslovnosti nahrané rodilým mluvčím. Praktickou pomůckou jsou také tabulky tvarosloví (skloňování, časování) a přehled gramatiky. K dispozici řada dalších zajímavých funkcí včetně překladu slova pod kurzorem myši nebo učení slovíček - podívejte se na videoprezentace

Lexicon 5 Německý právnický slovník

Lexicon 5 Německý právnický slovník

Tento dvoudílný praktický slovník obsahuje téměř 34 000 hesel z oblasti ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je též věnována oblasti marketingu právní terminologii, a to zejména s ohledem na právo obchodní.

EasyLex 2 Angličtina

EasyLex 2 Angličtina

Šikovný slovník za minimální cenu. Kombinuje rychlé hledání s přehledným zobrazením hesla. Je vybaven stejnými technologiemi jako obsáhlejší verze EasyLex 2 Plus, rozsah kapesního slovníku je dostačující pro běžné texty.

EasyLex 2 Francouzština

EasyLex 2 Francouzština

Výkonný program určený všem uživatelům, kteří před bohatostí velkého slovníku dají přednost pohotovému zobrazení základních překladů. Stejně jako jiné tituly této řady dokáže správně vyhledat i slova napsaná bez diakritiky, což oceníte nejen při čtení elektronické pošty.

EasyLex 2 Němčina

EasyLex 2 Němčina

Slovník současné němčiny zachycující reformu jazyka včetně nejnovějších dodatků. Za nízkou cenu získáte spolehlivý program, který obratem zobrazí překlad slova pod kurzorem. Podobně jako verze Plus umožní najít slovo v libovolném tvaru, bez diakritiky, případně rozložit složené slovo na slova ve slovníku obsažená.

EasyLex 2 Plus Angličtina

EasyLex 2 Plus Angličtina

Pokud hledáte slovník s rozsáhlou slovní zásobou a velkým množstvím praktických slovních spojení, to vše za příznivou cenu, pak tento titul je ideální volba. Kvalitní, na míru připravená data spolu s jedinečnými vlastnostmi jako jsou morfologie, automatické přepínání jazyka, funkce mouse-over a kontextové hledání dělají z tohoto slovníku skutečně výkonného pomocníka.

EasyLex 2 Plus Němčina

EasyLex 2 Plus Němčina

Kvalitní slovník s velkým množstvím hesel a nejfrekventovanějšími významy. Je určen všem uživatelům, kteří potřebují rychle zobrazit překlad neznámého slova, ať už na něj narazí při čtení pošty, brouzdání na internetu či čtení dokumentů. Program je dále vybaven jedinečnou funkcí, která dokáže i neznámé německé složené slovo rozložit na jednotlivé části a ty vyhledat ve slovníku.

EasyLex 2 Polština

EasyLex 2 Polština

Jednoduchost vyhledávání pomůže uživateli vyvarovat se častých chybných překladů na základě zavádějící podobnosti jazyků. Je dobrým základem pro pochopení polské gramatiky i mluveného slova.

EasyLex 2 Ruština

EasyLex 2 Ruština

Slovník zahrnuje aktuální slovní zásobu, která odráží překotný vývoj jazyka v posledních letech. Oceníte především maximálně jednoduché ovládání, přehledné uspořádání hesel a příkladové věty.

EasyLex 2 Španělština

EasyLex 2 Španělština

Slovník určený širokému okruhu uživatelů, od začátečníků po středně pokročilé. S jeho pomocí snadno a rychle najdete překlady běžných slov současné španělštiny, kterou se mluví v Evropě, Jižní a Střední Americe.

On-line kurz Angličtina pro začátečníky A1+

On-line kurz Angličtina pro začátečníky A1+

Nejste si jisti, jak si v angličtině objednat jídlo nebo požádat prodavačku o jinou velikost? Naučte se zvládat tyto situace s přehledem díky tomuto kurzu. Povedeme vás angličtinou nenuceně a efektivně. Již brzy pro vás tyto situace nebudou překážkou. Kurz obsahuje 6+1 tematických kapitol studia, ve kterých se naučíte například vyprávět o zážitcích z dovolené, objednat si jídlo či požádat prodavačku o pomoc

On-line kurz Angličtina pro začátečníky A1-

On-line kurz Angličtina pro začátečníky A1-

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás angličtinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 tematických kapitol studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například představit se, koupit si lístky na vlak či mluvit o svých volnočasových aktivitách.

On-line kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2+

On-line kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2+

Připravujete se na KET zkoušku, nebo byste se jen rádi naučili nová slovíčka a fráze, které využijete u lékaře, na letišti či v cizím městě? V obou případech je tento kurz pro vás ten pravý! Kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2+ je zaměřen na praktické využití jazyka. Naučíte se vyjádřit budoucnost, rozšíříte své znalosti modálních sloves a seznámíte se s předpřítomným časem prostým.

On-line kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2-

On-line kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2-

Ještě se necítíte na pokročilou úroveň, ale znova na start se vám už taky nechce? Vyzkoušejte kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2-. Systematicky vás povedeme do pokročilé úrovně. V tomto kurzu si procvičíte převážně přítomné a minulé časy, osvojíte si fráze užitečné pro telefonování a naučíte se velké množství slovíček, která vám umožní souvisle mluvit o vašim zálibách, zahraničních cestách a volnočasových aktivitách.

On-line kurz Francouzština pro začátečníky A1

On-line kurz Francouzština pro začátečníky A1

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Tento kurz vás povede francouzštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

On-line kurz Němčina pro začátečníky A1-

On-line kurz Němčina pro začátečníky A1-

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás němčinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

On-line kurz Němčina pro znalé začátečníky A2

On-line kurz Němčina pro znalé začátečníky A2

Pokud je pro vás pokročilá úroveň němčiny ještě příliš náročná a na začátku již také nejste, pak vyzkoušejte kurz němčiny pro znalé začátečníky. Pomůžeme vám se dostat do pokročilé úrovně.

On-line kurz Španělština pro začátečníky A1

On-line kurz Španělština pro začátečníky A1

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás španělštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

On-line kurz  Němčina pro začátečníky A1+

On-line kurz  Němčina pro začátečníky A1+

Už máte na čem stavět, ale ještě pořád chybí potřebná sebedůvěra k tomu, abyste klikli na úroveň A2? Nebaví vás věčné opakování těch samých slovíček, slovesa „sein“ a „haben“ vyčasujete, i když vás vzbudím o půlnoci, ale pořád si nejste jistí v kramflecích? Potom je následující kurz právě pro vás!

On-line kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1+

On-line kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1+

Pojďte se s námi ujistit, že dokážete plynule mluvit o sobě i lidech a situacích kolem vás. Osvojíte si slovíčka z různých tematických oblastí. Po absolvování tohoto kurzu se můžete bez obav pustit do dialogu běžné konverzace. Budete rozumět a dokážete reagovat důstojnou slovní zásobou. 

On-line kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1-

On-line kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1-

Základy umíte, ale když máte souvisle komunikovat chybí vám slovíčka a nejste si jisti gramatikou? Doplňujte si mozaiku toho, co umíte. Pracujte na zdokonalování svých znalostí a dostane se vám schopnosti plynně konverzovat bez základních gramatických chyb. Tento on-line kurz vám bude spolehlivým pomocníkem.

On-line kurz Francouzština pro znalé začátečníky A2

On-line kurz Francouzština pro znalé začátečníky A2

Máte za sebou základy francouzského jazyka, ale na pokročilou úroveň to ještě není? Pak je tento kurz francouzštiny pro vás tou správnou volbou. Nenecháme vás ve štychu a do pokročilé úrovně vás odvedeme.

On-line kurz Angličtina příprava ke státní maturitě

On-line kurz Angličtina příprava ke státní maturitě

Víme, že to dáš! A jak si tím můžeme být jistí? Spojili jsme se s gymnázii, středními školami a učilišti, abychom poznali pohled kantorů a komisařů, kteří u ústní části zkoušky sedí. Vyzvali jsme je ke spolupráci, jejímž výsledkem je unikátní 4 měsíční kurz, který pokrývá všechny tři oblasti, které tě u státní maturity z angličtiny čekají. 

On-line kurz Angličtina pro pokročilé B2+

On-line kurz Angličtina pro pokročilé B2+

Vyzkoušejte si jazykovou zkoušku Cambridge FCE nanečisto a otestujte se. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých budete nadále prohlubovat své znalosti v anglickém jazyce a postupně se seznámíte s formátem jednotlivých částí Cambridge ESOL testu.

On-line kurz Angličtina pro pokročilé B2-

On-line kurz Angličtina pro pokročilé B2-

Čím déle se učíte, tím více si věříte. Po absolvování tohoto kurzu se můžete bez obav pustit do dialogu běžné konverzace. Kurz Angličtina pro pokročilé B2- je vhodný pro ty, kteří by se rádi naučili, jak pracovat se vztažnými větami, nepřímou řečí nebo jak vyjádřit v angličtině svá přání. 

On-line kurz Francouzština pro mírně pokročilé B1

On-line kurz Francouzština pro mírně pokročilé B1

Jste již schopni mluvit o svých koníčcích, cestách do zahraničí či plánech do budoucna, ale stále si nejste jisti některými slovními spojeními či gramatikou? Pojďte se s námi ujistit, že dokážete plynule mluvit o sobě i lidech a situacích kolem vás. V kurzu francouzština pro mírně pokročilé B1 se naučíte vyjádřit své pocity, názory i nálady.

On-line kurz Francouzština pro pokročilé B2

On-line kurz Francouzština pro pokročilé B2

Cílem tohoto jazykového kurzu je rozšíření slovní zásoby konkrétních témat, prohloubenívybraných gramatických jevů a setkání s kulturou v oblasti gastronomie, umění, hudby, geografie, ale také jazykových specifik daných frankofonních oblastí. Zmíníme také Frankofonii, její význam a různé jazykové zajímavosti. Celý kurz je sestaven tak, aby vás připravil na mezinárodní jazykovou zkoušku DELF B2.

On-line kurz Italština pro začátečníky A1

On-line kurz Italština pro začátečníky A1

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Tento kurz vás povede italštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 4 měsíce studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

On-line kurz Němčina pro nákup a prodej B2

On-line kurz Němčina pro nákup a prodej B2

Pokročilá němčina je v řízení dodavatelského řetězce velkou výhodou! Proto ať už tvoříte jeho sebemenší článek, náš specializovaný kurz obchodní němčiny - Einkaufswesen je právě pro vás.

On-line kurz Němčina pro personalisty B2

On-line kurz Němčina pro personalisty B2

Prohlubte své německé znalosti s kurzem pokročilé němčiny v oblasti managementu lidských zdrojů! Všechny výklady, slovní zásoba i cvičení jsou zaměřeny právě na HR. Pracujete na pozici personalisty v zahraniční společnosti nebo vás tento obor prostě jen zajímá? Náš specializovaný kurz obchodní němčiny Personalwesen s jazykovou úrovní B2 je právě pro vás. 

On-line kurz Němčina pro účetní B2

On-line kurz Němčina pro účetní B2

Připravili jsme pro vás profesní kurz němčiny v účetnictví! Zdokonalte svůj německý jazyk ve finanční sféře a pobavte se u poslechů rodilých mluvčích v podobě rozhovorů moderátora s finančním specialistou.

On-line kurz Obchodní angličtina pro pokročilé B2

On-line kurz Obchodní angličtina pro pokročilé B2

Po absolvování tohoto kurzu už se vám nemůže stát, že některý z vašich nápadů nebo návrhů v anglicky mluvícím pracovním prostředí zůstane nevyřčený. Konečně se zařadíte tam, kam právem patříte a už vás nebude limitovat žádná jazyková bariéra.

On-line kurz Obchodní angličtina pro středně pokročilé B1

On-line kurz Obchodní angličtina pro středně pokročilé B1

Skvělá volba, pokud již máte nějaké zkušenosti z oblasti obchodní angličtiny. Kurz vám dodá znalosti nejen z oblasti nových slovíček, ale i nové gramatiky. Zopakujete si základní časy a naučíte se vytvářet formální prezentace. Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení.

On-line kurz Obchodní angličtina pro znalé začátečníky A2

On-line kurz Obchodní angličtina pro znalé začátečníky A2

Jste již schopni komunikovat, ale chybí vám slovní zásoba, kterou byste využili při svém zaměstnání? Vyřizujete korespondenci a neznáte slovní obraty, které se při psaní používají? To a mnohem více se naučíte v našem kurzu. 

On-line kurz Obchodní francouzština pro mírně pokročilé B1

On-line kurz Obchodní francouzština pro mírně pokročilé B1

Kurz Obchodní francouzština B1 obsahuje veškerý materiál, který využijete v obchodní sféře při komunikaci s francouzskou klientelou. Studentovi má možnost se naučit jak komunikovat osobně, elektronicky i po telefonu, seznámí se obchodními výrazy a frázemi, které se v běžné francouzštině nevyskytují. Studenti tohoto kurzu jsou jak z řad zaměstnanců, tak vyššího managementu, který se už nechce dále zabývat jazykovou bariérou ať už mezi klientem nebo samotným vedením společnosti.

On-line kurz Obchodní němčina pro pokročilé B2

On-line kurz Obchodní němčina pro pokročilé B2

Po absolvování tohoto kurzu už se vám nemůže stát, že některý z vašich nápadů nebo návrhů v německy mluvícím pracovním prostředí zůstane nevyřčený. Konečně se zařadíte tam, kam právem patříte, a už vás nebude limitovat žádná jazyková bariéra. Kurz obsahuje 7 tematických kapitol studia. 

On-line kurz Španělština pro znalé začátečníky A2

On-line kurz Španělština pro znalé začátečníky A2

Ještě se necítíte na pokročilou úroveň ale znova na start se vám už taky nechce? Vyzkoušejte kurz pro znalé začátečníky. Systematicky vás povedeme do pokročilé úrovně.

On-line kurz Španělština pro mírně pokročilé B1

On-line kurz Španělština pro mírně pokročilé B1

Už se domluvíte španělsky v nejběžnějších situacích a máte chuť se zlepšit, či své znalosti vypilovat natolik, abyste je mohli stvrdit některým z certifikátů na úrovni B1? Pak je tento kurz právě pro vás! Kromě výrazného zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby a gramatických jevů Vás tento kurz naučí lépe rozumět psanému i mluvenému slovu. Dozvíte se také zajímavosti o španělsky mluvících zemích.

On-line kurz  Angličtina pro personalisty B2+

On-line kurz  Angličtina pro personalisty B2+

Prohlubte své anglické dovednosti s kurzem pokročilé angličtiny v oblasti managementu lidských zdrojů! Všechny výklady, slovní zásoba i cvičení jsou zaměřeny právě na HR. Pracujete na pozici personalisty v zahraniční společnosti nebo Vás tento obor prostě jen zajímá? Náš specializovaný kurz obchodní angličtiny HR – Human Resource s jazykovou úrovní B2 je právě pro vás.

On-line kurz Angličtina pro zdravotní personál B1+

On-line kurz Angličtina pro zdravotní personál B1+

On-line kurz lékařské angličtiny je zaměřen na rozvoj pokročilých studentů angličtiny v oblasti zdravotnictví. Kurz je svým obsahem vhodný nejen pro lékaře, ale i další lékařský personál. Angličtina pro zdravotní personál B1+ vás připraví na komunikaci s pacientem, získáte slovní zásobu a fráze, které se používají při lékařské prohlídce či v nemocnici.

On-line kurz Angličtina pro nákup a prodej B2+

On-line kurz Angličtina pro nákup a prodej B2+

Pokročilá angličtina je v řízení dodavatelského řetězce nezbytností! Proto ať už tvoříte jeho sebemenší článek, náš specializovaný kurz obchodní angličtiny SCM – Supply Chain Management je právě pro vás. Tento on-line kurz učí odbornou slovní zásobu a fráze, které procvičuje na praktických příkladech. 

On-line kurz Angličtina pro právníky B1+

On-line kurz Angličtina pro právníky B1+

Specifický obor – specifická slovní zásoba, specifické fráze a obraty. Porozumíte odborným článkům, zapojíte se do diskuzí, bez obav se vyjádříte písemně. Vše bez toho, abyste strávili hodiny nad oborovým slovníkem. Tento kurz vám pomůže s přípravou na zkoušku The ILEC

On-line kurz Angličtina pro strojírenství B1+

On-line kurz Angličtina pro strojírenství B1+

Specifický obor – specifická slovní zásoba, specifické fráze a obraty. Porozumíte odborným článkům, zapojíte se do diskuzí, bez obav se vyjádříte písemně. V kurzu se studenti seznámí s odbornou terminologií používanou v oblasti strojírenství a osvojí si mnoho zajímavostí z tohoto oboru.

On-line kurz Ruština pro začátečníky A1

On-line kurz Ruština pro začátečníky A1

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás ruštinou nenuceně a efektivně. Již brzy poznáte znaky azbuky a porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů bude bavit na téma moje rodina, profese, volný čas, cestování a další.

On-line kurz Španělština pro pokročilé B2

On-line kurz Španělština pro pokročilé B2

Čím déle se učíte, tím více si věříte. Po absolvování tohto kurzu se můžete bez obav pustit do dialogu běžné konverzace. Budete rozumět a dokážete reagovat důstojnou slovní zásobou. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia.

On-line kurz Obchodní španělština pro pokročilé B2

On-line kurz Obchodní španělština pro pokročilé B2

Posuňte se v tom, co už umíte dál a využijte tento kurz k získání toho nejpodstatnějšího pro gramotnou obchodní konverzaci.  Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia a je přípravou na obchodní zkoušku DELE B2.