Lexicon 7 nejčastější otázky

Proč jsou slovníky Lingea nejoblíbenějšími elektronickými slovníky na trhu?

Většina zákazníků, kteří se dosud se slovníky Lingea Lexicon nesetkali, případně dosud používali jen volně dostupné slovníky na internetu, si elektronický slovník představuje jen jako knížku na obrazovce, v horším případě jako dva sloupce ve tvaru heslo – překlad. Slovníky Lingea Lexicon ale nabízejí mnohem více a jejich použití je tak snadné, vyhledávání hesel tak rychlé a kvalita dat tak výrazně převyšující ostatní produkty, že nový zákazník po jejich nainstalování už nemá žádný důvod jiný produkt používat. Ke klíčovým vlastnostem všech našich produktů patří:

  • zobrazení hesel: Lexicon zobrazuje hesla velmi přehledně, nový význam či příklad vždy na novém řádku. Barevně i typem písma jsou rozlišeny: heslové slovo, jeho výslovnost, slovní druh, nepravidelné tvary, překlady, příklady, upřesňující poznámky či slovesné vazby. Při poklepu na jakékoli slovo se zobrazí jeho zpětný překlad.
  • příbuzná slova: Velmi praktickou vlastností Lexiconu je nabídka slov, která mají k zobrazenému heslu nějaký vztah. S jejich pomocí můžete najít nejvhodnější překlad nebo si dále rozšiřovat slovní zásobu. Ve slovnících se můžete setkat s těmito skupinami: synonyma, antonyma, předpony, přípony, frázová slovesa, kmeny slova, slovní spojení, tematické skupiny, vlastní temata.
  • tvaroslovné hledání: Slovo můžete zadat nebo vložit z jiné aplikace přesně v tom tvaru, jak bylo napsáno (bez ohledu na jeho pád, číslo, čas nebo způsob). Např. v anglickém slovníku ke tvaru broken najde break, k německému ist zobrazí sein, k francouzskému parlions vyhledá heslo parler. To oceníte zejména při práci s internetem nebo čtení pošty.
  • fulltextové hledání: Kromě jednotlivých hesel můžete snadno hledat i celá slovní spojení. Takže můžete zadávat přímo např. break in, ve srovnání s, nehledě na, vzít roha apod., Lexicon vyhledá odpovídající hesla nebo příklady.
  • učení a zkoušení: Slovíčka v tématech se můžete i učit tím, že si dané téma přehráváte určitým tempem v přirozeném nebo náhodném pořadí, nebo vás program ze zvolených okruhů vyzkouší. Můžete si také sami vytvářet další témata.

Na kolik počítačů je možné slovník nainstalovat?

V rámci jedné licence může mít každý uživatel slovník současně nainstalovaný na dvou počítačích (např. kombinace pevný počítač a notebook). Licence je samozřejmě přenositelná na nový nebo přeinstalovaný počítač.

Co znamená funkce mouse-over?

Lexicon 7 si můžete jednoduše přepnout na malé okno, které zůstává nad všemi ostatními aplikacemi a začne pracovat v režimu mouse-over. To znamená, že se v okně automaticky zobrazí překlad slova nacházejícího se pod kurzorem. Funguje v aplikacích MS Office, Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Adobe Reader.

Jak zvolit správný překlad?

Heslo může mít více významů a každý z nich se dá přeložit více způsoby. K tomu vám slouží právě kontextové poznámky, které na české straně uvozují každý význam hesla. Další kontexty a upřesnění je možné najít mezi překlady a slouží k rozlišení jemnějších nuancí.

Můžu vyhledat heslo, když nevím, jak se správně píše?

Ano, pokud jste slyšeli neznámé heslo a nevíte, jak se správně píše, zkuste ho zadat tak, jak ho slyšíte, při zapnuté volbě „Fonetické hledání“. Funguje v angličtině a francouzštině.

Jak správně použít slovo ve větě?

Všeobecné slovníky jsou bohaté na užitečná slovní spojení, idiomy nebo příklady užití. Najdete je přímo v heslech u jednotlivých významů a také v okně náhledu fulltextu, kde se zobrazí výskyty slova u jiných hesel, případně na opačné straně slovníku.

Jak vyhledat hesla, která je možné říct jinak?

Opakuje se Vám v textu stále stejné slovo? Pak věnujte pozornost odkazům, které najdete v levém dolním okně Lexiconu a vyberte část Synonyma.

Je součástí slovníku přehled gramatiky?

Ano, součástí všech všeobecných slovníků je stručný přehled gramatiky, u anglických titulů navíc s podrobným srovnáním britské a americké angličtiny. V gramatice je možné se snadno orientovat podle stromové struktury, nebo rychle najít požadovanou kapitolu zadáním klíčového slova.

Využívají aplikace Lexicon 7 knihovnu Log4j?

V žádném z našich produktů nepoužíváme a ani jsme nikdy nepoužívali knihovnu Log4j.

Jak si slovník můžu stáhnout, nainstalovat a aktivovat?

Podrobný postup instalace a aktivace slovníků Lexicon 7 naleznete na tomto odkazu.

Lingea Lexicon 7 nefunguje na novém macOS Ventura.

K poškození aplikace nedošlo, chyba je způsobena bezpečnostní politikou nového operačního systému. Novou verzi Lexiconu připravujeme, ale slovník je možné dále používat. Podržte klávesu Ctrl a klikněte na aplikaci Lingea Lexicon 7, tím se zobrazí možnost Otevřít a v následujícím okně zvolte také Otevřít. Tento postup stačí provést jednou, dále už se bude možné slovník otevírat běžným způsobem.