Lingea TTS – využití syntézy řeči

Kvalitní řečový výstup nachází své uplatnění nejen v tradičních programech typu navigace nebo předčítání textů, ale i v řadě moderních aplikací. Níže přehled, kde všude můžete naši syntézu úspěšně využít

Možnosti využití

  • v navigacích;
  • při předčítání textu či různých pokynů do sluchátek, slabozrakým ap.;
  • při zpracování audio průvodců či pro hlášení (standardních i nouzových) v cizích jazycích v dopravních prostředcích, na nádražích či letištích;
  • při přípravě audio knih;
  • při výuce cizích jazyků, pro vytvoření výukových materiálů pro poslechová cvičení ap.