On-line slovníky – nejčastější otázky

Je lepší slovník, nebo překladač?

Na rozdíl od překladačů, jako je Google Translate nebo Bing Translator, přináší tento slovníkový portál skutečné slovníky, na jejichž vývoji pracovali profesionální lingvisté. Překladače obvykle nabízí jen jeden překlad zadaného slova; pokud jich uvádí více, chybí u nich další upřesnění konkrétního významu. Slovníky oproti tomu obsahují i doplňující informace – rozlišení významů slov včetně příkladů konkrétního užití, které uživateli pomohou vybrat slovo relevantní kontextu a také je správně uplatnit v jazykové komunikaci.

Překlady, nabízené překladači, jsou výsledkem automatického zpracování ohromného množství textů, ze kterých poté stroje sestavují konkrétní jazykové a překladové modely. Automatizace a nedostatečná korektura pak často vedou k tomu, že se do přeloženého textu zavlékají různé nejasnosti či chyby, a vznikají tak nesprávné a nesmyslné překlady. Dokonce i nejnovější překladače založené na neuronových sítích poskytnou zcela bezchybný překlad jen asi v 50 % vět.

Pokud zdrojový ani výsledný text není v angličtině, většina překladačů nejprve převede text do anglického jazyka a teprve z anglického textu vychází při překladu do cílového jazyka. Dvojí strojový překlad tudíž nabízí prostor pro dvojnásobné množství chyb a nejasností.
Překladač je výborný nástroj pro člověka, který cizí jazyk umí málo nebo vůbec a potřebuje rychle přeložit celé věty nebo článek. Je ale nevhodný až škodlivý pro toho, kdo se cizí jazyk učí, musí proniknout do jeho podstaty, pochopit jak funguje, vnímat významové a stylové rozdíly i jemné nuance mezi slovy, naučit se správně tvořit věty apod. Právě těmto uživatelům mnohem lépe poslouží jazykový portál slovniky.lingea.cz.

Proč používat portál slovniky.lingea.cz?

 • spolehlivé a aktuální slovníky pro 34 jazyků
 • přesnější než překladač, vhodné i k výuce
 • dostupné on-line a zdarma i na mobilech
 • rychlý a kvalitní zdroj informací pro práci s jazyky

V čem mi portál pomůže?

 • k bezchybnému porozumění psanému i mluvenému slovu
 • k pochopení rozdílů mezi podobnými slovy a jejich významy
 • k výběru nejvhodnějšího překladu v daném kontextu a jeho užití ve správném tvaru či vazbě
 • k aktivnímu rozšiřování slovní zásoby: nabízí 100 tematických okruhů pro učení slovíček
 • k procvičování správné výslovnosti

Proč jsou slovníky vhodné při výuce jazyka?

 • přehledné členění hesla na významy a podle slovních druhů
 • důsledné rozlišování homonym
 • u každého heslového slova je uveden slovní druh, případně rod, u sloves vid
 • hesla obsahují množství poznámek, které zpřesňují překlad slova a usnadňují pochopení významu
 • pokud neexistuje vhodný překlad, je slovo vysvětleno výkladem
 • u sloves uvádíme informaci, s kterou předložkou či s kterým pádem se slovo pojí; tuto základní informaci většina jiných online slovníků postrádá
 • u všech hesel je uveden kompletní přepis výslovnosti IPA, v případě čínštiny v pinyin
 • u italských, ruských a ukrajinských hesel je vyznačen přízvuk
 • v němčině je vyznačen přízvuk u všech homonym, z nichž jedno má odlučitelnou a druhé neodlučitelnou předponu
 • ve vybraných jazycích jsou za heslem uvedeny (nepravidelné) tvary substantiv, adjektiv i sloves
 • nepravidelná slovesa jsou navíc označena hvězdičkou
 • v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině i ruštině si můžete nechat zobrazit podrobné tabulky tvarosloví; a nejen to, u sloves se vám zobrazí kompletní přehled tvoření všech časů, jednoduchých i složených
 • pro hlavní evropské jazyky je též k dispozici vzorová výslovnost namluvená rodilým mluvčím v rozsahu až 40 000 hesel
 • k mnoha heslům se ihned zobrazí synonyma a antonyma, která najdete v levé dolní části okna
 • výbornou pomůckou pro rozšiřování slovní zásoby je i zobrazení dalších slov se stejným kmenem, ale odlišnou předponou či příponou
 • v angličtině jsou přehledně zobrazena i všechna frázová slovesa se stejným základním slovesem
 • studenti ocení i tematické okruhy, např. Barvy, Ptáci, Ovoce, Pevnina, Nemoci, Vaření, Nápoje, Jazyky atd., celkem více než 100 témat v každém jazyku
 • všechna hesla zpracovávají zkušení lingvisté a překladatelé, nejedná se o výsledky strojového překladu ani o automaticky vygenerované dvojice slov podle korpusů

Data jsou skutečně aktuální, stále přidáváme nová hesla a příklady do všech jazyků a celý portál aktualizujeme 3-4x ročně.

Co on-line slovníky Lingea nabízejí navíc oproti jiným internetovým slovníkům?

 • inteligentní hledání
 • výslovnost, konverzace a gramatiky pro hlavní evropské jazyky
 • kompletní tabulky skloňování a časování
 • konkrétní příklady užití slov

Co stojí za kvalitou slovníků?

 • tvoří je profesionální lingvisté a nejedná se tedy o strojový překlad či automatickou extrakci z korpusů
 • jsou pravidelně aktualizované a doplňované o nová slova
 • mnohé jazykové tituly vychází i knižně v 10 evropských zemích
 • na vývoji slovníků pracujeme nepřetržitě už přes 20 let
 • zabýváme se i dalšími jazykovými oblastmi, jako jsou strojový překlad či řečové technologie