Japonský velký slovník! Novinka!

Největší jednosvazkový oboustranný slovník současné japonštiny. 

Zcela nový a svého druhu první japonský slovník u nás. Původní autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji zachytit psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá také odbornou terminologii, najdete v něm množství termínů z japonské kultury, historie či geografie.  

Při práci na japonské části slovníku jsme vycházeli jednak z řady japonských výkladových slovníků, z rozsáhlých internetových databází a studijních znakových slovníků, dále ze slovníků renomovaných nakladatelství, jako jsou Kenkyusha, Taishukan, Sanseido, Shogakukan, Kadokawa, Kodansha, Tuttle Publishing, ale také z řady specializovaných slovníků i encyklopedií a samozřejmě také z aktuálního výkladového slovníku češtiny nakladatelství Lingea. Obsahuje současnou frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické a právní. Při vyhledávání slov uživateli poslouží uvedený seznam znaků s japonskými a sinojaponskými výslovnostmi. Důraz je kladen na přehlednost, srozumitelnost a užitečné doplňující informace. Nechybí zde ani praktické příklady převzaté z běžného jazyka. Všechna hesla a ustálené obraty jsou doplněny o předložkové vazby a upřesňující závorky. Přehled japonské gramatiky spolu s ilustračními příklady a oběma japonskými abecedami vám umožní rychle si osvojit základy jazyka. Jistě také oceníte užitečný seznam afixů, numerativů a tranzitivních a intranzitivních sloves, který vám pomůže zdokonalit nejen znalost jazyka, ale také rozšířit slovní zásobu. Doufáme, že vám slovník bude užitečným pomocníkem při studiu jazyka, během výuky, ale také při překládání. Více informací včetně ukázkových stran získáte zde