Zobrazení hesel ve slovníku Lexicon


lex7-popis-heslo-2.png (16 KB)Dobře uspořádaná hesla jsou klíčem k efektivnímu používání jakéhokoliv slovníku. Lexicon zobrazuje hesla velmi přehledně, nový význam nebo příklad vždy na novém řádku. Barevně i typem písma jsou rozlišeny: heslové slovo, jeho výslovnost, slovní druh, nepravidelné tvary, překlady, příklady, upřesňující poznámky nebo slovesné vazby a fráze. Při poklepu na kterékoliv slovo se zobrazí jeho zpětný překlad, a to buď ve formě úplného hesla, nebo stručného náhledu.

Navíc je možné měnit způsob zobrazení hesla. V úplném zobrazení jsou uvedeny veškeré dostupné informace, ve stručném jen ty základní. Lze definovat i zobrazení vlastní. Mezi všemi třemi zobrazeními cyklicky přepíná klávesa F6 nebo ikonka bloku v dolní liště. Stručné zobrazení využijte v případě, kdy se potřebujete zorientovat v košatějším hesle nebo jestliže slovník používají uživatelé různé pokročilosti. Možnost různých pohledů na slovníkové heslo je zcela unikátní funkce.

Možnosti hledání


Tvaroslovné hledání

lex7-popis-hledani.png (5 KB)

Ojedinělou vlastností slovníků je rychlé a inteligentní vyhledávání hesel. Slovo můžete zadat nebo vložit z jiné aplikace přesně v tom tvaru, jak bylo napsáno, neboli bez ohledu na jeho pád, číslo, čas nebo způsob. Např. v anglickém slovníku ke tvaru broken najde break, k německému ist zobrazí sein, k francouzskému parlions vyhledá heslo parler, ke španělskému tengo najde tener. To oceníte zejména při práci s internetem a při čtení pošty, při používání okamžitého překladu slova pod kurzorem myši (mouse-over). Tato vychytávka velmi urychluje překládání. Nabízí ji i slovník, který používáte?

Hledání v obou směrech

Při práci s cizím jazykem potřebujete střídavě vyhledávat slova v obou směrech. Poklud volbu zapnete, Lexicon mezi jazyky sám automaticky přepíná. Přednostně hledá v jazyce, ze kterého pochází naposledy zobrazené heslo. Existuje-li slovo v obou jazycích, Lexicon vyhledá všechny možnosti; za heslem z druhého jazyka je pro přehlednost zobrazen znak vlnovka. Toto nastane, pokud např. v anglickém slovníku zadáte slova list, police, cop ap.

Fulltextové hledání

lex7-popis-hledani3.png (10 KB)

Kromě jednotlivých hesel můžete snadno hledat i celá slovní spojení. Lze tedy přímo zadávat např. break in, ve srovnání s, nehledě na, vzít roha, mýtná brána apod., Lexicon vyhledá odpovídající hesla či příklady v celém slovníku. Tím získáte více možností překladu daného slovního spojení. Zadejte např. v anglickém slovníku do zadávacího pole slova ve srovnání a Lexicon vám nabídne i překlady u hesel, kde byste je určitě jinak nehledali. Přitom právě tyto příklady vám mohou při překladu významně pomoci. 

Fulltextové hledání můžete dále upravit či zpřesnit zadáním oboru, stylového příznaku či slovního druhu. Můžete si tak snadno vyhledat např. všechna hovorová slova nebo všechny výrazy z oblasti stavebnictví. Klikněte na ikonku lupy se zeleným křížkem vlevo nahoře v okně slovníku a zobrazí se vám dialogové okno, kde si v políčku Obor, styl vyberete zkratku oboru, který hledáte: práv., hist., stav. tech., výp. apod. Můžete využít také operátor +, který vyhledá spojení obsahující zadané texty. Například pro výraz člověk+vlk zobrazí fulltext spojení Člověk člověku vlkem.

Fonetické hledání

Při práci s anglickým nebo francouzským slovníkem nemusíte znát ani správnou psanou podobu slova, která se většinou velmi liší od podoby mluvené. Stačí ho zapsat tak, jak je slyšíte, Lexicon vyhledá nejbližší vhodné slovo. Funkci aktivujete kliknutím na ikonku lupy vlevo nahoře nad zadávacím polem a zaškrtnutím políčka fonetické hledání. Když poté do zadávacího pole např. anglického slovníku napíšete rajt, slovník vám automaticky nabídne hesla right, riot, rite, wright a write.

Hledání podle šablonylex7-popis-hledani.2png (5 KB)

Nejste si jisti pravopisem hledaného slova? Nevíte, zda se v daném slově píše e nebo a? Lexicon vám pomůže, pokud využijete užitečnou funkci hledání podle šablony. Klikněte na ikonku lupy s křížkem umístěnou nad zadávacím polem a v otevřeném okně na záložku šablony. Zde můžete hledat neúplné tvary slov pomocí tří speciálních znaků: ?, * či []. Zadejte např. v anglickém slovníku man?ge a slovník vám najde slovo manage v jeho správném tvaru s a. Nebo napište pl?tký a získáte správný český tvar slova plytký. Více znaků nahrazuje hvězdička, do závorek potom udáváme hlásky, o kterých předpokládáme, že je hledaný výraz obsahuje. Znak * využijete pro zjištění slov se stejným slovním základem, příponou, obecně částí textu, například *man vypíše všechna slova zakončená písmeny man. Znak ? se zase hodí při luštění křížovek. Pomůže s nalezením slova, ve kterém jsou některá písmena neznámá. Například l?st v angličtině najde last, lest, list, lost, lust, výraz s?ček v češtině najde sáček, sýček.

Našeptávátko

Při hledání překladu nemusíte ani zadávat celé slovo. Po napsání alespoň tří písmen se vpravo od zadávacího pole objeví okno, které obsahuje právě ta hesla, která začínají na dosud zapsanou část slova.

Automatická oprava chyb

I když heslo napíšete chybně, Lexicon vám nabídne předpokládaná správná hesla, ze kterých si pak můžete vybrat. Dokáže se vyrovnat s překlepy podobně jako korektor pravopisu v editoru, navíc sám umí doplnit háčky i čárky slovu zapsanému bez diakritiky.

Výukové prvky


Výslovnost

reproduktor.png (530 b) U většiny hesel všeobecných slovníků si můžete poslechnout vzorovou výslovnost namluvenou rodilým mluvčím.

Slovní zásoba

lex7-popis-tvary.png (7 KB)

S elektronickým slovníkem LINGEA se můžete učit ještě systematičtěji. Při výuce jazyka se osvědčuje vnímat nová slovíčka komplexněji, všímat si nejen jejich použití ve větách, ale také v rámci skupin synonym a antonym.  S Lexiconem nepotřebujete další slovníky, vlevo dole se vám totiž synonyma a antonyma vyhledaného slova zobrazují automaticky.

Po rozkliknutí záložky Tvary se vám vypíší i odvozená slova. Naučit se tak můžete významy dalších slov odvozených pomocí předpon a přípon. S pomocí záložky Fulltext vyhledáte i veškeré příslušné příklady a idiomy, které vás navedou, jak dané slovo použít ve správném kontextu. To vše vám pomůže rozšiřovat svoji slovní zásobu

Slovní zásobu si můžete prohloubit i díky předem nastaveným nebo i vlastním tématům, která obsahují slovíčka z určitého tématu nebo lekce. Hledáte např. slovo křídlo? Lexicon vám vyhledá jeho překlad do daného jazyka, navíc pod záložkou Významy najdete jeho synonyma a rozkliknutím tématu Ornitologie nebo Letadla další příbuzná slova (ptactvo, peří, chmýří, klovat, hnízdit. atd. nebo kokpit, vrtule, ranvej, tryskáč, pilot...). Vlastní témata můžete spravovat po kliknutí na záložku Doplňky.

Slovíčka z témat si můžete opakovat pomocí funkce Učení. Klikněte na příslušnou záložku a vyberte si oblast slovní zásoby, na kterou se chcete zaměřit. Určete si pořadí a rychlost zobrazování dané slovní zásoby i to, zda se chcete slovíčka učit nebo si jejich znalost pouze prověřit.

Mluvnice

lex7-popis-tabulky-tvaroslovi.png (15 KB)

Našli jste si v Lexiconu anglické sloveso speak a nejste si jisti jeho třetím tvarem? Slovník ho samozřejmě uvádí, avšak nejen to, díky tabulkám tvarosloví, které se vám zobrazí po kliknutí na ikonku klíče, se můžete podívat na jeho kompletní časování a připomenout si tak např. tvoření předbudoucího průběhového času (they will have been speaking). V tabulkách si také můžete ověřit, zda je pomocným slovesem německého bleiben sloveso haben, nebo sloveso sein.

Velkou pomocí vám může být přehled gramatiky, který se zobrazí po kliknutí na ikonku G vpravo dole v okně Lexiconu. Příslušnou kapitolu si můžete najít pomocí obsahu, klíčových slov nebo přes odkaz u příbuzných témat.