Další vylepšení na nechybujte.cz

Spustili jsme novou verzi volně přístupných stránek pro český jazyk nechybujte.cz, v pořadí už čtvrtou. Tato jazyková příručka v maximálně přehledné formě postihuje skutečně aktuální slovní zásobu češtiny nebývalého rozsahu i pestrosti. Najdete zde vše potřebné pro zlepšení svého písemného projevu. Poradí s pravopisem či gramatikou, nabídne synonyma, vysvětlí cizí slova a pomůže s formulací věty. Jedná se o jediný komplexně pojatý portál o současné češtině.

A jaká konkrétní vylepšení na nechybujte.cz najdete?

Tabulky skloňování, časování a stupňování
Do výkladového slovníku jsme doplnili kompletní morfologické tabulky. Můžete si je přehledně zobrazit u všech ohebných hesel, a to pomocí tlačítka trojúhelníku za heslem. Opětovným stiskem tlačítka se tabulka skryje. více...

Témata
Kromě běžného vyhledávání se můžete ve slovníku současné češtiny pohybovat i prostřednictvím tematických okruhů. Slovník obsahuje přes 100 témat z různých oblastí. více...

Nový grafický vzhled
Stránky jsou nyní plně responzivní. Ať už tedy na nechybujte.cz přijdete odkudkoli, budete mít přehledně po ruce všechna data i funkce. více...

Nejpohodlnější možné hledání
Slovo můžete zadat v libovolném tvaru. V rámci slovníků se můžete pohybovat také abecedně, nebo pomocí historie hledání. Bonusem je hypertextové hledání. Pouhým kliknutím na slovo zobrazíte heslo, které vás zajímá. více...

Korekturní nástroje a hlasová syntéza
Sadu tří korekturních nástrojů jsme doplnili kontextovými okny. Po kliknutí na slovo máte okamžitě informaci o tom, jak se slovo správně píše, jeho synonyma a výklady významů. Napsaný text si můžete nově nechat také přečíst. více...

Závěrem
Budeme rádi, když si novou verzi nechybujte.cz vyzkoušíte. Uvítáme také vaše reakce. Napište nám, co vás nejvíce zaujalo nebo co shledáváte nejužitečnějším. Budeme rádi i za postřehy, co byste si přáli vylepšit nebo doplnit do další verze. Pište na info@lingea.cz. Děkujeme.

  

Podrobnější informace k novým funkcím 

Tabulky skloňování, časování a stupňování
Na četná přání uživatelů jsme do výkladového slovníku doplnili kompletní morfologické tabulky. Můžete si je přehledně zobrazit u všech ohebných hesel, a to pomocí tlačítka trojúhelníku za heslem. Opětovným stiskem tlačítka se tabulka skryje. Konkrétně se jedná o skloňování (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky), časování (slovesa) i  stupňování (přídavná jména). U životných podstatných jmen lze zobrazit pomocí dalších záložek také přivlastňovací tvary ve  všech rodech. Podobně u sloves lze kromě přehledu základních tvarů zobrazit i další – minulý čas, budoucí čas, trpný rod, podmiňovací způsob, přechodník. Podobné komplexní informace na žádné jiné stránce nenajdete. Morfologické tabulky pomohou pochopit pravidla českého deklinačního systému, upozorní také na výjimky a nepravidelné tvary.

Témata
Ve výkladovém slovníku najdete vlevo pod vyhledávacím políčkem nové tlačítko Témata. Kromě běžného vyhledávání se tedy můžete ve slovníku současné češtiny pohybovat i prostřednictvím tematických okruhů. Slovník obsahuje přes 100 témat z různých oblastí (příroda, společnost, zdraví, kultura, sport…). Je to osvědčený výukový prvek, který pomáhá rozšiřovat slovní zásobu, dává do souvislosti pojmy z jednotlivých oblastí a současně uvádí i příklady jejich konkrétního užití v systému jazyka. Řadu hesel doprovázejí také obrázky. Věříme, že barevné zpracování stránek přinesou do brouzdání po stránkách jistou hravost a přispějí k prohloubení zájmu o český jazyk. Současné alternativní stránky se na mladší uživatele nijak nezaměřují a tematické okruhy pro češtinu jinde na internetu asi také nenajdete.

Nový grafický vzhled
Stránky jsou plně responzivní. Znamená to, že web můžete využívat na všech typech zařízení, od počítačů přes notebooky po tablety a mobilní telefony. Vzhled stránky se vždy přizpůsobí velikosti obrazovky. Ať už tedy na nechybujte.cz přijdete odkudkoli, budete mít přehledně po ruce všechna data i funkce.        

Nejpohodlnější možné hledání
Do vyhledávacího okénka můžete zadat slovo v libovolném tvaru. Systém automaticky určí jeho základní tvar, případně zobrazí všechny možnosti, pokud jich je více, a můžete si sami vybrat (koně->kůň, šel -> jít, ženou-> žena, hnát…). Tuto praktickou funkci ocení začátečníci v jazyce, kteří si ještě v české gramatice nejsou jistí.

V rámci slovníků se můžete pohybovat také abecedně. Daleko zajímavější je však hypertextové hledání. Pouhým kliknutím na slovo zobrazíte heslo, které vás zajímá. Nemusíte tedy další slovo opisovat nebo kopírovat, stačí jen jednou kliknout (nebo klepnout). K dispozici máte také historii hledání. Můžete se tedy snadno vrátit ke slovům, která jste si nedávno zobrazili. Ani tyto funkce nejsou u jiných slovníků češtiny samozřejmostí.

Korekturní nástroje a hlasová syntéza
Sadu tří korekturních nástrojů (doplnění diakritiky, odstranění diakritiky a kontrola pravopisu) jsme doplnili třemi kontextovými okny, která najdete vpravo od hlavního okna (na mobilech pod ním). Po kliknutí na  libovolné slovo máte okamžitě po ruce informace o tom, jak se slovo správně píše a jak jej lze na konci řádku rozdělit, seznam všech jeho synonym a výklady různých významů. Pokud se slovo ve slovníku nenalézá, zůstane okno prázdné. Naopak protože některá výkladová hesla jsou velmi obsáhlá, můžete si nechat zobrazit jen stručný pohled do výkladového slovníku. Stačí kliknout na oranžový trojúhelník nad oknem. V tom případě zůstanou skryty všechny příkladové věty a další doplňkové informace a uvidíte pouze základní výkladové řady. Také toto propojení textu se třemi referenčními slovníky má na českém internetu premiéru, stejně jako možnost různých pohledů na totéž heslo.

Napsaný text si můžete nově nechat také přečíst, a to pomocí prostředků hlasové syntézy. Stačí kliknout na ikonu Zvuk (obrázek reproduktoru). Tato funkce se může hodit začátečníkům v češtině, slabozrakým, na mobilních zařízeních nebo jako osvěžení ve výuce.