Hymna v průběhu času

V posledních letech se v řadě zemí objevují návrhy na úpravu hymny. Někde vadí její zastaralý text, jinde genderová nevyváženost a u nás například její délka. Naše hymna naštěstí moderní genderové požadavky splňuje, minimálně první sloka zcela jistě. Podle záměru iniciátorů změn by měla být česká hymna delší, sebevědomější a vlastenečtější. Podrobnosti najdete na stránce  www.hymna2018.cz. Změnit hymnu ovšem není snadné, návrhy musí projít formálním procesem schvalování. Reakce veřejnosti jsou různé, mnoho z nás nesouhlasí s jakoukoliv změnou, protože mají rádi svou hymnu takovou, jaká je.

Některé země slova své hymny už ale změnily, téměř všude šlo o genderovou rovnováhu. V Kanadě poslanci rozhodli, že zmizí slova opěvující „syny“ a místo nich budou zpívat o „všech z nás“. V rakouském textu se z „bratrských sborů“ staly „jásavé sbory a z vlasti „velkých synů“ je vlast „velkých dcer a synů“. Slovo otčina zde ale zůstalo zachováno.

Genderové úpravy hymny řeší i v Německu. Zde by se slovo „otčina“ mělo změnit ve „vlast“ a slovo „bratrsky“ v „odvážně“. Šanci na úspěch tento návrh zatím příliš nemá, čelí kritice některých politiků. Podle mnohých odpůrců slovo otčina patří do jazyka stejně jako slovní spojení mateřský jazyk, matka příroda, dceřiná společnost nebo mateřský koncern. Hledání rovnováhy v jazyce je mnohem složitější, než se na první pohled může zdát. A každý zásah, byť dobře míněný, může způsobit další inkonzistence.

Ne vždy jsou ale motivací změn textu hymny genderové otázky, často je to i změna státního zřízení, vznik nového státu nebo rozdělení země. Značné zkušenosti s úpravou hymny mají například v Rusku, resp. v SSSR. První verze nové hymny vznikla v roce 1944 za důkladného Stalinova dozoru. Slova napsal Sergej Vladimirovič Michalkov, mimo jiné také populární autor dětské literatury. Po Stalinově smrti v roce 1953 měla být hymna změněna. K tomu však nikdy nedošlo. Místo toho byla hymna hrána beze slov, a to až do roku 1977. Tehdy byl text Michalkovem mírně pozměněn, odstranil zmínku o Stalinovi. Od roku 2001 používá Rusko hymnu s novou verzí textu, autorem je opět Sergej Vladimirovič Michalkov… Obdivuhodná vytrvalost.

Příjmení Michalkov možná znáte z oblasti filmu. Sergejův syn Nikita Michalkov je jedním z nejoriginálnějších ruských filmových tvůrců současnosti, jeho filmy často vyvolávají debaty nebo působí kontroverzním dojmem. Jeho film Unaveni sluncem, ve kterém hrál i hlavní roli, získal v roce 1994 Oscara za nejlepší cizojazyčný film. A malá zajímavost nakonec: Nikita Michalkov objevil v jedné z moskevských mateřských škol Andreje Chalimona, jehož si posléze vybral Jan Svěrák pro ztvárnění postavy Kolji. A film Kolja získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film také.

Zdroje: wikipedia