Ministerstvo školství doporučuje nechybujte.cz

Portál tvoří rozsáhlý Slovník současné češtiny, velká Pravidla českého pravopisu, Slovník českých synonym, Gramatika současné češtiny a nástroj pro doplnění diakritiky. Smyslem portálu nechybujte.cz je usnadnit uživatelům češtiny vyhledávání správných podob slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení jazykové kultury. V současnosti portál nabízí lokalizace v angličtině, němčině, polštině, ruštině, slovenštině, ukrajinštině a vietnamštině a umožňuje tak cizincům, kteří se učí česky nebo v České republice žijí, snadno vyhledávat informace o pravopisu, tvarosloví nebo slovní zásobě.

Portál pro jeho aktuálnost a obsáhlost doporučují další významné instituce: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Metodický portál RVP.CZ, Národní institut pro další vzdělávání, Jednota tlumočníků a překladatelů a Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.