Novinka. Gramatika arabštiny

Vydali jsme pro vás zbrusu novou autorskou gramatiku arabštiny. Kromě výkladu mluvnice zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky či zajímavosti. Snažili jsme se, aby názorné příklady byly zároveň také větami prakticky využitelnými. U většiny z nich uvádíme i přepis výslovnosti, který ocení především začátečníci. Kniha obsahuje také stručný přehled arabských dialektů a mnohé další informace o současném arabském jazyce.

V příručkách arabské gramatiky se obvykle dělení slov na slovní druhy, jak jej známe z české gramatiky, neuplatňuje. V této publikaci jsme však upřednostnili klasifikaci slovních druhů podle české tradice. Pro českého studenta bude takové řazení určitě srozumitelnější.

Znalost arabštiny je klíčem k poznání nejen arabského světa v jeho současné podobě, ale také kulturního odkazu arabsko-islámské civilizace. Věříme, že naše gramatika bude užitečným pomocníkem všem studentům tohoto jazyka, od začátečníků po pokročilé.

     arabská gramatika