Nová školní pravidla pravopisu

V právě vydaných školních pravidlech pravopisu najdete opět přehledně zpracovaná pravopisná pravidla i heslář s praktickými informacemi – ať již jde o tvarosloví, použití velkých písmen nebo dubletní tvary. Nové vydání jsme rozšířili o řadu nových slov a některé příklady jsme aktualizovali. Zapracovali jsme do něj také normu ČSN z roku 2014 týkající se úpravy dokumentů zpracovávaných textovými editory (zápis peněžních částek, používání tří teček, pomlček nebo alternativní označování časových údajů).  

Velkou výhodou těchto pravidel je i to, že Dodatek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zapracován přímo do hesláře, takže si nemusíte složitě dohledávat, jestli vámi preferovaná pravopisná podoba je správná (např. bonbon i bonbón, nalačno i na lačno, humanismus i humanizmus, akvapark i aquapark, motto i moto, tsunami i cunami, talkshow i talk show, fitcentrum i fit-centrum, Tallinn i Tallin). 

Určitě oceníte přehlednou dvoubarevnou sazbu a množství zajímavostí a studijních poznámek z různých oblastí. Potvrzením kvalit našich školních pravidel je také získání schvalovací doložky MŠMT pro ZŠ i SŠ s dobou platnosti šest let. 

Pravidla jsou určena nejen žákům a studentům, ale všem, kteří vědí, že forma může být někdy stejně důležitá jako obsah a pravopisná chyba může degradovat i brilantní myšlenky!