Nové slovníky pro žáky ZŠ

Škola už je tu, a tak jsme pro všechny školáky připravili zcela nové slovníky, odpovídající moderní, hravé výuce cizího jazyka. Tyto školní slovníky pro angličtinu a němčinu jsou určené zejména žákům základních škol. Obsahují běžnou slovní zásobu současné angličtiny a němčiny v rozsahu 22 000 hesel. U všech slov je uveden slovní druh nebo rod, u angličtiny také přepis výslovnosti. Hesla jsou pečlivě vybrána a přehledně zpracována tak, aby se dětem s knihou dobře pracovalo. K tomu přispívá i výrazný dvoubarevný tisk. Slovíčka a ustálené obraty jsou doplněny o předložkové vazby a upřesňující poznámky. Tyto informace pomáhají vybrat nejvhodnější překlad a napovídají, jak slovo či slovní spojení správně použít ve větě. Do školních slovníků jsme zahrnuli i některá slova hovorová a regionální, se kterými se žáci mohou setkat ve filmech, písničkách nebo při aktivní komunikaci. U řady hesel jsou k dispozici i příkladové věty z běžné konverzace.

Například:

What’s your name? What’s up? How are you? You are right. Be there on time!I’m in a hurry. Where are you heading? Excuse me for a moment. Keep the change.

Wie heißt du? Worum handelt es sich? Wie geht es Ihnen? Sie haben Recht. Sei pünktlich!Ich habe es eilig. Wohin gehen Sie? Entschuldigen Sie! Stimmt so.

Školní slovníky obsahují také stručné přehledy gramatik a tabulky nepravidelných sloves. Novinkou nejnovější je obrázkový slovníček, který ocení zejména ti nejmladší. Obrazové přílohy na 15 stranách představují základní slovíčka stěžejních témat mladšího školního věku (počítání, zvířata, hračky, bydlení, rodina, počasí, jídlo, tělo, oblékání, pocity atd.). Věříme, že školní slovníky budou pro začátečníky i mírně pokročilé žáky užitečným a přívětivým společníkem.