Novinka! Jazyky světa

Kniha uznávaného jazykovědce PhDr. Jozefa Genzora nabízí přehled téměř 2 000 jazyků všech kontinentů a je určena nejen zájemcům o lingvistickou antropologii, ale i pro všechny obdivovatele rozmanitosti našeho světa. Autor je významným jazykovědcem, koreanistou a filipinistou, překladatelem z angličtiny a korejštiny. Je spoluautorem několika vědeckých publikací a autorem mnoha vědeckých a populárně naučných článků a recenzí. Na díle se podílela kromě hlavního autora i řada dalších odborníků.

Přehled začíná od jazyků nám nejbližších, tedy od indoevropské rodiny. Potom následují jiné jazyky eurasijského areálu, paleoasijské jazyky, jazyky indiánské, sinotibetské tajské jazyky, austroasijské, australské, africké a další. Najdete zde údaje o zeměpisném rozšíření jazyků, dále etnicko-kulturní charakteristiku, všeobecně strukturní charakteristiku, pří­buzenské vztahy k jiným seskupením a v některých případech také výpůjčky, které pronikly z těchto jazyků do češtiny. Knihu doplňují mapy, obrázky a ukázky písem. Další informace o tomto titulu získáte zde.

jazyky světa           jazyky světa         jazyky světa