Doplňte si knihovnu novými historickými atlasy

Rozšířili jsme řadu historických a zeměpisných atlasů o tři nové tituly: Atlas Evropy v raném novověku, Atlas předkolumbovské Ameriky a Atlas první světové války.
Všechny atlasy napsali odborníci na dané období, opírající se o nejnovější archeologické objevy či výzkumy v oblasti genetiky či mapování někdejších sídlišť z ptačí perspektivy. Zkušení kartografové se snažili co nejpřesněji zakreslit staré lokality, hranice říší či oblastí vlivu, místa střetu armád či výskytu epidemií, většinu mapek jinde ani nenajdete. I lidé, pro které je historie profesí či koníčkem, zde najdou řadu nových a pozoruhodných informací, které postupně začnou přepisovat tradiční učebnice dějepisu.
Vydali jsme již 21 atlasů historie a geografie. Celou nabídku atlasů si můžete prohlédnout v našem e-shopu.
Atlas Evropy v raném novověku

Atlas Evropy v raném novověku

Atlas podává ucelený obraz převratných změn, kterými evropské státy procházely od 16. do 18. století. Zachycuje četné válečné konflikty, složité mezinárodní vztahy, ale i ekonomický vývoj a proměny v oblasti vědy a umění. Podrobně popisuje, jak Evropa vstoupila do epochy moderních dějin.

To mě zajímá

 Atlas předkolumbovské Ameriky

Atlas předkolumbovské Ameriky

Historický atlas popisuje vznik, vývoj a zánik civilizací předkolumbovské Ameriky. Americký kontinent je kolébkou výjimečných kultur. Kniha popisuje dobu, kdy jej obývali Mayové, Aztékové, Inkové a mnoho dalších etnik. Nechte se okouzlit krásou dávných civilizací a vydejte se za objevováním zaniklých světů.

To mě zajímá

Atlas první světové války

Atlas první světové války

Moderní atlas přináší ucelený pohled na první světovou válku. Titul vám pomůže získat představu, jakým způsobem se během války proměňoval poměr sil a jak probíhaly boje na jednotlivých frontách. Atlas uvádí konkrétní střety do širších souvislostí a vysvětluje příčiny i dopady konfliktu, který změnil svět.

To mě zajímá

Vaše Lingea