Novinky na nechybujte.cz

Začíná nový školní rok a jako každoročně jsme pro vás připravili několik zajímavých novinek. Můžete nyní nacházet hesla jako nikdy dříve, rozšiřovat si slovní zásobu s pomocí témat, automaticky doplnit háčky a čárky anebo si nechat libovolný text zkontrolovat korektorem pravopisu. 

Malé tlačítko s velkými možnostmi

Ve vyhledávacím poli Slovníku současné češtiny je nové tlačítko tlačítko plus. To nabízí rozšířené možnosti hledání:

Fulltext: pokud chcete vyhledat např. všechna hesla z oblasti architektury, stačí v poli obor zvolit oborový příznak archit. Vyhledávat lze i podle stylových příznaků. Málokdo asi odolá tomu, aby si nezkusil vypsat všechna slova např. s příznakem hanl. (hanlivě) nebo vulg. (vulgárně). Další možnosti nabízí pole slovní druh, kde si můžete jednoduše vyhledat všechny číslovky, předložky, částice nebo spojky, případně slovesa, která jsou dokonavá i nedokonavá (dok. i ned.). Oborové a stylové příznaky lze také kombinovat se slovním druhem, takže si můžete zobrazit všechna podstatná jména mužského rodu z oboru filozofie nebo všechna hanlivá příslovce. 

Šablony: i tato možnost nabízí široké využití. Pokud chcete např. vyhledat všechna slova začínající na roz a končící na ovat, stačí v této záložce do editačního pole napsat roz*ovat, aplikace vyhledá a zobrazí slova rozcupovat, rozčarovat, rozfázovat, rozfofrovat a desítky dalších. Všechna slova začínající na a a končící na ž vyhledáte zadáním výrazu a*ž, zobrazí se hesla aniž, apanáž, arbitráž, aviváž a další. Lze zadávat i složitější výrazy, pokud např. chcete vyhledat všechna slova končící na ání a mající jako druhé písmeno krátkou samohlásku, zkuste napsat výraz ?[aeiouy]*ání.

Anagramy: v této části můžete vyhledávat přesmyčky. V češtině není zdaleka tolik případů jako třeba v angličtině, ale pár jich najít lze. Zkuste např. zadat slovo raketa nebo karamel. Najdete sami další?

rozšířené hledání fulltext        rozšířené hledání podle šablon        rozšířené hledání anagramy

Tabulky tvarosloví

Za každým heslovým slovem ve Slovníku současné češtiny najdete „kouzelnou“ ikonu . Když na toto tlačítko kliknete, zobrazí se kompletní tabulky skloňování jmen i časování sloves. Tuto možnost ocení nejen cizinci, kteří se češtinu učí jako cizí jazyk, ale u obtížnějších slov i studenti, učitelé nebo redaktoři.

Tabulky se zobrazí nejen u podstatných a přídavných jmen, ale také u zájmen a číslovek. U sloves nechybí ani tvary přechodníků, v tabulkách najdete i složené tvary, např. byl jsem nesen, budou vidět apod.

 tabulky časování slovesa milovat

Témata

Velkou výhodou elektronických slovníků oproti jejím knižním sourozencům je možnost pohlížet na slovní zásobu vícero způsoby než jen abecedně. Nalevo od základního hesla se zobrazují např. slova se stejným slovním základem, ale jinou předponou či příponou. Zkuste zadat např. slova dělat, nosit, jasný, bob, čas a pozorujte, co vše se v levém okně zobrazuje.

V tomto okně úplně dole najdete další tlačítko témata. Po jeho stisknutí se zobrazí přehled témat rozdělených do dvou velkých skupin Příroda a Společnost. V části Barvy, tvary, čísla vyberte např. téma Útvary, následně se zobrazí seznam všech hesel tohoto tématu: tvar, rovina, čtverec, obdélník, kosočtverec, rovnoběžník atd. Pokud kliknete na kterékoliv z těchto slov, v hlavním okně se zobrazí celé heslo. Takto si každý může pěkně rozšiřovat slovní zásobu a chápat slova v širších souvislostech. Podívejte se na přehled témat v textové podobě

 tematické okruhy

Nástroje

Na portálu nechybujte.cz najdete kromě Slovníku současného češtiny, největšího Slovníku českých synonym, Pravidel českého pravopisu a Gramatiky češtiny i dva velmi užitečné nástroje. Pokud ze základní nabídky zvolíte poslední záložku, můžete si nechat zcela automaticky doplnit chybějící háčky a čárky a nechat si celý text zkontrolovat. Jestliže máte text formátovaný, používáte různá písma, aplikace toto formátování zachovává. A to není zdaleka vše. Pokud kliknete na kterékoliv slovo v okně, jeho základní tvar je ihned vyhledán v pravopisném slovníku, slovníku synonym i ve výkladovém slovníku. Větší komfort pro práci s češtinou jinde nenajdete.

 nástroje na nechybujte.cz


Na závěr dodejme, že celý portál je plně responzivní, takže s ním můžete plnohodnotně pracovat na stolním počítači s velkým monitorem, na notebooku, na tabletu i chytrém mobilním telefonu. Pro cizince je portál navíc lokalizován do 8 dalších jazyků včetně vietnamštiny, jiný jazyk si můžete zvolit podle vlaječek na úvodní stránce.