Novinky v rodině konverzací

Představujeme nové přírůstky do rodiny konverzací. Tentokrát jde o americké varianty evropských jazyků, americkou angličtinu a brazilskou portugalštinu. Jejich vznik se datuje od 16. století, kdy angličtí a portugalští osadníci začali obydlovat americký kontinent. Odlišný vývoj vzhledem k evropským variantám jazyků mají na svědomí geografická izolace od původních zemí, přistěhovalci, přivážení otroci i vliv místních indiánských jazyků. Díky industrializaci, rostoucímu počtu obyvatel, šíření moderních komunikačních technologií a vlivu v obchodním světě je význam těchto variant jazyků značný. V konverzacích najdete užitečné fráze a slovní zásobu pro většinu situací, které vás mohou na cestách potkat. Nechybí tradiční slovníček, přehled zajímavostí a tipů na cesty. Jsou to také praktičtí pomocníci na letošní letní olympijské hry v Riu nebo na dovolenou, stejně jako průvodce Rio de Janeiro nebo průvodce New York z řady Poznejte!

Americká angličtina
Americká angličtina má dnes ve světě dominantní vliv nejen v informačních technologiích a obchodní komunikaci, k široké veřejnosti proniká také díky užívání v médiích či oblíbenosti amerických filmů a populární hudby. Od britské angličtiny se liší především rozdílným pravopisem některých slov, částečně odlišnou slovní zásobou a výslovností. Americký pravopis ovlivnila hlavně snaha o zjednodušení a odlišení od původního britského. Typické jsou např. rozdíly v psaní ou/o, např. v britském favourite, honour a v americkém favorite, honor, nebo psaní re/er, v britském centre, metre a v americkém center, meter ap. Rozdílů ve slovní zásobě jsou stovky až tisíce. Ty nejznámější jsou např. výtah – BrE lift, AmE elevátor, byt – BrE flat, AmE apartment, benzin – BrE petrol, AmE gas, sladkosti – BrE sweets, AmE candy, hranolky – BrE chips, AmE French fries ap. Rozdíly ve výslovnosti jsou poměrně značné, ale těžko popsatelné. Velmi zjednodušeně lze říci, že americká výslovnost je proti britské obecně tvrdší a samohlásky jsou otevřenější. Existují i specifické rozdíly ve výslovnosti některých konkrétních slov, jako clerk, figure, leisure, vase, zebra atd. Akcent se však liší i mezi jednotlivými oblastmi USA a rodilý Američan je běžně schopen odhadnout, z jaké části USA mluvčí pochází.

Brazilská portugalština
Portugalština patří mezi románské jazyky. Je šestým nejrozšířenějším světovým jazykem, mluví jím čtvrt miliardy lidí, z toho více než 200 milionů v samotné Brazílii. Kamenem úrazu při studiu portugalštiny bývá výslovnost, i když brazilská varianta je na rozdíl od evropské jednodušší. Nejvýznamnějším rozdílem je výslovnost souhláskových skupin , a , ti. Pouze v jižní Brazílii (státy Santa Catarina a Paraná) se tyto skupiny čtou tvrdě, podobně jako v evropské portugalštině. Na většině území Brazílie se souhlásky s a z vyslovují jako [s] a [z] s výjimkou Ria de Janeiro, kde je výslovnost evropská. Celkově je brazilská portugalština srozumitelnější a zpěvnější. Co se morfologie týče, hlavní rozdíl tkví ve vyjádření průběhového času: v brazilské portugalštině se vyjadřuje pomocí gerundia, v evropské pomocí infinitivu. Další významný rozdíl je v postavení nepřízvučných zájmen: v brazilské se staví před sloveso, v evropské za sloveso. V brazilské portugalštině se na většině území nepoužívá ani druhá osoba jednotného čísla – je nahrazena třetí osobou se slovem você. Více se v ní užívají zdrobněliny. Dne 1. 1. 2010 vstoupila v platnost nová pravidla zjednodušující a unifikující pravopis v portugalsky mluvících zemích. V této příručce uvádíme už pravopis nový.