Potřebujeme výkladový slovník češtiny?

Nedávno jsme narazili na pěkný článek věnovaný problematice českých výkladových slovníků. Byl sepsán ke 170. výročí dokončení Jungmannova monumentálního Slovníku česko-německého. Autor Jungmannovu práci srovnává se současnou činností Ústavu pro jazyk český a zamýšlí se nad potřebou nového výkladového slovníku češtiny. Celé znění si můžete přečíst zde.  

Protože od publikování článku uběhlo už 9 let, dovolíme si na něj navázat krátkým popisem současného stavu. Bohužel nezbývá než konstatovat, že situace popsaná před mnoha lety se nijak nezměnila. V Ústavu pro jazyk český probíhal v letech 2013–2016 projekt pod příznačným názvem Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny. Výsledkem plně dotovaného projektu s rozpočtem přes 25 mil. Kč je jednoduchá webová aplikace, kde mohou autoři přes formulářové rozhraní vkládat nová hesla. 

Na projektu se podle informací na stránce autoři podílelo 20 autorů, více než 60 odborných konzultantů a dalších 9 pracovníků označených jako odborná spolupráce. Výsledkem 4leté práce jsou také hesla začínajících písmenem A, přepočteno na počet autorů dojdeme k tempu přibližně 4 hesla na pracovníka za týden. Opět se nabízí srovnání s Josefem Jungmannem, který na počátku 19. století bez korpusů, počítačů, internetu, webových aplikací, státních dotací a prakticky ve svém volném čase dokázal zcela sám vypracovat asi 200 hesel za týden. 

Budou to už dva roky, co pracovníci ÚJČ prezentovali výsledky projektu na workshopu i například v dvouhodinové debatě v České televizi. Co se od té doby změnilo? Jazyk se dál rychle vyvíjí, objevují se nová slova a slovní spojení, přitom na portálu www.slovnikcestiny.cz nadále nacházíme jen hesla od písmene A. Aplikace není responzivní, nefunguje správně v některých prohlížečích, nepoužívá ani protokol https.

Vraťme se k otázce položené na začátku článku Jiřího Lebedy: schází vůbec někomu výkladový slovník češtiny? Je opravdu smutné, že si vůbec klademe tuto otázku. Když se totiž podíváme nejen do Francie, ale též Německa, Španělska, Itálie a samozřejmě anglicky mluvících zemí, je výkladový slovník nedílnou součástí práce s rodným jazykem. Správné porozumění psanému i mluvenému slovu je totiž v běžném životě mnohem důležitější než např. určení typu vedlejší věty. Nová aktualizovaná knižní vydání vycházejí prakticky každoročně, existují kvalitní on-line i off-line aplikace, nejen začátkem školního roku najdete na pultech knihkupectví ve Francii více než 10 výkladových slovníků různých velikostí a různého zaměření.

My jsme nedostatek kvalitního výkladového slovníku češtiny pociťovali hned od začátku naší práce na překladových slovnících před 20 lety. Zatímco při práci na anglicko-české, německo-české či francouzsko-české straně slovníku jsme se alespoň v první fázi mohli opřít o aktuální výkladové slovníky, v češtině podobná možnost nebyla. Nezbývalo nám tedy nic jiného, než si výkladový slovník začít postupně vytvářet. Nyní má náš slovník více než 120 000 hesel, jeho část v rozsahu asi 70 000 hesel poskytujeme zcela zdarma na portálu www.nechybujte.cz. Pokud tedy v této zemi existují lidé, kterým výkladový slovník češtiny chybí, mohou prozatím čerpat informace z této databáze, která je téměř dvakrát větší než zatím poslední akademický Slovník spisovné češtiny, a také mnohem aktuálnější. 

A ještě jedna poznámka dokreslující efektivitu práce pracovníků ÚJČ. Na vývoji webové aplikace se podle výše zmíněného přehledu autorů podílelo 18 pracovníků. Ve firmě Lingea vše naprogramovali 2 lidé a to za mnohem kratší dobu než 4 roky. 

Co říci na závěr? Pokud na další vývoj najdeme čas a peníze, rádi bychom v rozšiřování slovníku pokračovali. A třeba se časem změní i přístup zodpovědným pracovníků a do vzdělávacích programů se konečně dostane aktivnější práce s touto navýsost užitečnou příručkou.