Lingea se účastní významného projektu Health in my language

Lingea se účastní významného jazykového projektu, jehož koordinátorem je prestižní Edinburská univerzita. Projekt je podporován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020, jehož hlavním koordinátorem je Barry Haddow z výše jmenované skotské univerzity.

Doba trvání projektu: 1. ledna 2015 – 31. ledna 2018

Partneři projektu: Edinburská univerzita, Univerzita Karlova, Mnichovská univerzita, NHS 24, The Cochrane Collaboration a Lingea.

Webové stránky: www.himl.eu

Projekt Health in my language (dále HimL) si vytkl za cíl poskytovat veřejné zdravotnické informace v širším spektru jazyků. Chce toho dosáhnout za pomoci plně automatizovaného strojového překladu, který bude integrován do stávajících funkčních systémů provozovaných NHS 24 a The Cochrane Collaboration.

V Evropě je běžnou praxí, že informace medicínského charakteru jsou uživatelům zprostředkovány pomocí nejrůznějších webových služeb. Díky nim mohou občané snadno najít odpovědi na své otázky či dohledat příslušné služby v místě svého bydliště. Evropská populace je však značně mobilní a hovoří příliš mnoha jazyky, a právě proto dnes stále častěji zaznívá požadavek, aby byly veškeré poskytované informace k dispozici ve více jazycích. Abychom mohli tomuto požadavku dostát, musíme se spolehnout na automatizovaný strojový překlad; objem překladů do všech požadovaných jazyků je totiž takový, že jej není možné zvládnout manuálně. Cílem HimLu je využít nejnovějších pokroků v oblasti strojových překladů a vytvořit a následně uvést do praxe systém, který bude automaticky překládat informace medicínského charakteru, se speciálním důrazem na zachování významu. Zvláštní pozornost bude věnována adaptaci na doménu, překladům do jazyků s bohatou morfologií, managementu terminologie a strojovému překladu s využitím sémantických postupů.

Vše má vést k vytvoření spolehlivého, plně automatického a v praxi využitelného strojového překladače medicínských textů, který bude primárně testován na překladech z angličtiny do češtiny, polštiny, rumunštiny a němčiny. Veškeré inovace a vylepšení budou v rámci projektu HimL postupně začleňovány do systémů strojového překladu, výsledky budou pečlivě vyhodnocovány a budou procházet testováním ze strany uživatelů.