Unikátní anglický mluvník

Mluvník představuje specifický a unikátní titul nejen v rámci produktů firmy Lingea, ale je svým pojetím zcela ojedinělý i na celém českém trhu. Jak lze vydedukovat již z jeho názvu, jedná se o zvláštní typ slovníku, jehož hlavním cílem je naučit uživatele mluvit a pohotově se vyjadřovat v cizím jazyce. Pokud se totiž chcete opravdu naučit mluvit v cizím jazyce a přirozeně se vyjadřovat, nestačí jen se naučit slovíčka a pravidla anglické gramatiky. Každý jazyk, a angličtina obzvláště, stojí z velké části na ustálených spojeních a specifických obratech, které prostě nelze přeložit doslovně a často se přeloží zcela jinak, než by se student angličtiny domníval. Takové obraty jsou v angličtině velice běžné a velká většina z nich se váže na zcela základní slovíčka, typicky slovesa a podstatná jména.

anglický mluvník mluvník mluvník mluvník

Určitě jste sami již narazili (nebo brzy při užívání cizího jazyka brzy narazíte) na běžnou českou větu, u níž s překvapením zjistíte, že vůbec nevíte, jak ji přeložit, ačkoli jednotlivá slovíčka v ní byste přeložit dovedli. Uměli byste třeba anglicky říct: „Už toho mám dost!“, „Na to nemáš!“, „Mám to u tebe.“, „To máš za to!“, nebo třeba banální „Zítra má pršet.“ ? Rozhodně zde se slovesem „have“ (mít) asi moc nepochodíte. A co třeba běžný obrat jako „Do toho ti nic není.“, „Je mi špatně.“ nebo „Je mi to jedno.“ Zde už student angličtiny často ani neví, jak vůbec začít a na jakém slovese větu postavit. V běžné mluvené komunikaci to potom často dopadne tak, že není schopen ze sebe vydat ani slovo, ačkoli má již slušnou slovní zásobu a ovládá značnou část gramatiky, což je pro studenta jazyka poněkud frustrující.

Právě pro takové běžné obraty a mnoho dalších užitečných vět nabízí Mluvník typické překlady, které můžete rovnou použít nebo si je snadno pozměnit pro konkrétní daný kontext, jinou osobu, čas ap. Tyto věty vám však mimo jiné mohou poskytnout i spoustu dalších užitečných informací o tom, jak cizí jazyk vlastně reálně funguje (slovosled, výjimky oproti gramatickým pravidlům, specifické kontextové užití slovní zásoby, idiomatické obraty, frazeologie atd.). Když se věty z Mluvníku začnete učit, zjistíte záhy, že v angličtině funguje mnoho zákonitostí a analogií, které se z anglické gramatiky ani běžného slovníku většinou ani nedozvíte a přesto vám zásadně pomohou při překládání z mateřského jazyka a výrazně zlepší vaši schopnost pohotově a souvisle se vyjadřovat. Další výhodou Mluvníku je, že vždy poskytuje konkrétní kontext užití daného slovíčka, což je pro správné osvojení slovní zásoby zcela zásadní, a běžný slovník nabízející často pouze překlady slovíčko-slovíčko vám tyto informace těžko poskytne. Slovo použité v konkrétní větě spolu s jejím překladem si uživatel mnohem lépe zapamatuje a navíc je zde výrazně menší riziko, že si dané slovíčko spojí s překladem slova ve zcela jiném, zavádějícím významu. Mluvník v podstatě obsahuje pečlivě vybrané paralelní texty (věty) uspořádané tak, aby si uživatel mohl kdykoli snadno najít potřebný užitečný obrat i s jeho překladem, ale může si v Mluvníku klidně také „nezávazně číst, zkoušet si, co umí a nebo neumí přeložit a přitom získávat další nové a užitečné informace o fungování angličtiny.

Mluvník tedy nemá za cíl pokrýt celou slovní zásobu, ale zaměřuje se na cca 1500 klíčových slov, které díky své frekventovanosti a ustáleným spojením, jež utvářejí, představují velkou část běžné slovní zásoby. Ke každému takovému slovu se váže několik typických a praktických vět spolu s jejich anglickými překlady. Osvojíte-li si tedy aspoň část z jeho obsahu, brzy uvidíte, jak často se vám konkrétní věty budou při praktickém užívání cizího jazyka skutečně hodit a časem i poznáte, že vám v hlavě naskočí anglický překlad věty, která je jaksi podobná větě z Mluvníku, a překvapivě i vámi utvořený překlad bude správnější, protože vychází právě z překladu, který už znáte z Mluvníku.

Vzhledem k úspěšnosti tohoto titulu jsme pro vás vydali již čtvrté rozšířené a aktualizované vydání Mluvníku. Věříme, že vám bude užitečným pomocníkem a najdete si v něm mnoho nových praktických informací, ať už jste začátečník nebo i pokročilý angličtinář. Pokud se považujete spíše za začínajícího nebo mírně pokročilého uživatele a oceníte u překladů vět i přepisy výslovnosti, máme pro vás navíc Školní mluvník, který obsahuje především obecné věty a nejužitečnější ustálené a idiomatické obraty, na které zcela běžně narazíte i při užívání základní slovní zásoby. Mluvník doporučujeme jako ideální a nepostradatelný doplněk k ostatním běžným příručkám pro výuku angličtiny.

školní mluvník mluvník mluvník školní mluvník