Výhody Lingea Translatoru

Kdy použít strojový překlad a kdy se mu raději vyhnout?

Nejste si jistí, jestli je strojový překlad přesně to, co pro překlad svých dokumentů potřebujete? Na následujících řádcích se dozvíte nejen o výhodách strojového překladu, ale také o tom, kdy strojový překlad využít, i kdy se mu naopak raději vyhnout a využít služeb profesionálního překladatele.

Někdy je obecné porozumění textu všechno, co od překladu potřebujeme. V takovém případě poskytuje strojový překlad naprosto přijatelnou alternativu. Pokud překladač dostane vhodná a správná data, dokáže se vytasit až s překvapivě dobrými výsledky. Na druhou stranu překladač nikdy nemůže překonat překlad od profesionálního překladatele. Je tedy důležité vědět, co překladač zvládne a nezvládne přeložit, a kdy by se měl použít. 

Výhody strojového překladu 

Strojový překlad umožňuje rychlé a všeobecné porozumění překládaného dokumentu. Pokud navíc překladač natrénujeme podle konkrétních potřeb našich zákazníků, poskytuje perfektní kombinaci rychlých a z hlediska nákladů úsporných překladů. Takto speciálně natrénovaný překladač může pochytit kontext celých vět ještě před jejich samotným překladem, což dá ve výsledku nejen vysoce kvalitní překlad, ale téměř není možné rozeznat, jestli text překládal ještě překladač (stroj), nebo už překladatel (člověk). Jak probíhá doménová adaptace překladače jsme psali v tomto článku

Kdy použít strojový překlad? 

Strojový překlad použijte, pokud je pro Vás dostačující získání obecného povědomí a pochopení překládaného textu, například u manuálů, prezentací, aktualit na sociálních sítích nebo diskusních fór, překladač je vhodný i pro překlad webového obsahu a webových stránek. 

Kdy raději použít profesionální překlad? 

Profesionální překladatel a jeho překlad je vhodný (a nutný) zejména pro texty, u kterých má kvalita naprosto klíčový význam, jako jsou smlouvy, výroční zprávy, lékařská nebo právní dokumentace, tiskové zprávy apod. 

Překladač nikdy nemůže všechno přeložit správně z jednoho velmi prostého důvodu, a sice, že vstupní věta není jednoznačná. V každém jazyku jsou víceznačnosti, spousta vět předpokládá určitou znalost kontextu, buď z předchozího kontextu, článku nebo z všeobecných znalostí. Může docházet k záměně podmětu a předmětu, aktiva a pasiva, špatnému pochopení struktury věty nebo špatnému pochopení významu konkrétního slova. Řadu vět je obtížné správně pochopit a přeložit i pro zkušeného člověka, protože zdrojová věta nemusí vždy obsahovat všechny informace potřebné pro správný překlad. Většinu vět je možné přeložit několika různými způsoby a všechny jsou správné, jen některé jsou například méně vhodné v daném kontextu nebo stylisticky. Překladač není náhradou za soudního překladatele. Překladač je (užitečný) nástroj plnící nějaký konkrétní úkol, pro který je připraven. 

Jaké jsou výhody našeho řešení oproti konkurenci? 

Lingea Translator nabízí oproti jiným dostupným překladačům tyto výhody: 

  • Pro dosažení lepších výsledků využíváme vlastní jazyková data a technologie: paralelní i jednojazyčné korpusy, slovníky, další data, morfologické a jiné nástroje. 
  • Překladač může být nainstalovaný (off-line) na serveru přímo u zákazníka – zajistí se tak bezpečnost citlivých a důvěrných dat (e-maily, interní dokumenty, pokud pracujete na výzkumu & vývoji a nepřejete si, aby se slova někde ukládala atd.) – data nejsou svěřena nikomu jinému. 
  • Malé jazyky používané ve střední Evropě jsou pro nás stejně důležité jako jazyky, kterými mluví stovky miliónů lidí, proto i jim věnujeme maximální pozornost a úsilí. 
  • Umožňujeme natrénování překladače na určitou doménu (automotive, strojírenství, bankovnictví, farmacie atd.) – takto specializovaný překladač dosahuje výrazně lepších výsledků než překladač obecný. 
  • Při překladu dokážeme zajistit zachování formátování původního dokumentu. Překlad tak může mít stejné formátování (nadpisy, odstavce, slova tučným písmem nebo kurzívou, odkazy apod.) jako původní text, pouze je v jiném jazyce. Je například možné v XML dokumentu překládat jen určité části a jiné nechat beze změn, případně na různé části dokumentů použít různé překladače. 
  • Můžeme překladače kombinovat a propojit se slovníkem nebo dalšími jazykovými nástroji – například před překladem do textu automaticky doplnit chybějící diakritiku (relevantní např. pro e-maily, diskuse), následně text přeložit a při čtení kliknutím vyhledávat slova ve slovníku. 
  • Vše můžeme integrovat do jedné aplikace, informačního systému, redakčního systému nebo balíčku služeb a v neposlední řadě samozřejmě také významně snížit náklady na překlady. 

V současné době podporujeme už 18 jazyků (jako poslední zatím přibyla řečtina).

podporované jazykové směry 

Aktuální kvalitu strojového překladu si můžete vyzkoušet na prekladac.lingea.cz nebo na translator.lingea.com. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, například jestli Vám v nabídce nějaký jazyk chybí, ale i pokud zjistíte, že některý překladač přeloží něco vyloženě špatně a nelogicky. Ozvěte se nám a my se na to podíváme.

Pokud sháníte firemní řešení strojového překladu, máte specifické požadavky nebo přesně nevíte, jaké řešení nebo jaké kombinace jazykových a řečových nástrojů jsou pro Vaše potřeby to nejlepší, napište nám na multilicence@lingea.cz, rádi Vám poradíme a navrhneme vhodné řešení.