vyuka.lingea.cz - novinka v on-line vzdělávání

Jako reakci na současnou situaci, kdy jsou zavřené všechny školy, jsme se rozhodli všem zájemcům z řad učitelů, žáků i studentů zpřístupnit první část našeho projektu zaměřeného na on-line výuku cizích jazyků. Výstupy projektu najdete na adrese vyuka.lingea.cz a po dobu trvání krizové situace je můžete používat zcela ZDARMA a bez nutnosti registrace.

Jedná se o zcela nový výukový portál, který jsme původně plánovali spustit před záčátkem nového školního roku. Najdete zde přehledně zpracované učebnice k samostudiu s možností poslechu vzorové výslovnosti dialogů, článků, frází i slovní zásoby, výkladem gramatik a řadou interaktivních cvičení. Kromě učebnic můžete využívat i další jazykové zdroje - Gramatiky, Konverzace a Mluvníky.

obrazekvyuka.lingea.cz.jpg (801 KB)

Na stránce vyuka.lingea.cz najdete kvalitní výukové materiály pro 4 světové jazyky: angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu. Pro každý jazyk zde jsou 4 vzájemně se doplňující tituly.

Těžištěm portálu jsou učebnice k samostudiu, které se primárně zaměřují na začátečníky a mírně pokročilé uživatele, v případě angličtiny též na "věčné" začátečníky. Každá z 10 lekcí obsahuje úvodní dialogy či článek, užitečné fráze, základy výslovnosti, výklad gramatiky, cvičení a slovní zásobu. Všichni žáci a studenti zde naleznou spoustu nového a jedinečného materiálu na procvičování konverzace, slovní zásoby i základních gramatických jevů. Všechny články, fráze i slovíčka jsou ozvučeny hlasy rodilých mluvčích. Součástí učebnice jsou i poslechová cvičení a cvičení na porozumění textu, každá pátá lekce je opakovací. To vše v intuitivním moderním grafickém provedení, on-line a bez nutnosti registrace.

 

ucebnicelesson10.png (515 KB)

Gramatika poskytuje uživateli srozumitelnou formou přehled gramatických jevů příslušného cizího jazyka. Naší snahou bylo všechny gramatické jevy přiblížit tak, aby i uživatel bez hlubších teoretických základů byl schopen z výkladu pochopit principy tvoření a užívání daného jevu. Každá kapitola obsahuje popis gramatického jevu, praktické příklady včetně jejich překladu do češtiny, poznámky upozorňující na výjimky, nezapomínáme ani na různé zajímavosti či hovorové prvky. U všech jazyků najdete také seznamy nepravidelných sloves.

Konverzace obsahují více než 2600 vět a frází, které oceníte v mnoha praktických situacích. K dalšímu rozvoji aktivní slovní zásoby poslouží 1600 slovíček ve 120 tématech. Důraz je kladen na praktickou aktivní komunikaci a přehlednost, u všech vět a slovíček najdete i přepis správné výslovnosti.

Mluvníky v sobě spojují výhody slovníku a konverzační příručky. Obsahují abecedně řazená klíčová slova, která pokrývají základ slovní zásoby. V každém hesle pak naleznete množství praktických vět, slovních spojení a idiomů obsahujících dané klíčové slovo. Na rozdíl od konverzační příručky není výběr příkladů omezen tematicky, ale zahrnuje běžné obraty skutečně užívané v každodenní komunikaci. Můžete si tedy bez zdlouhavého hledání najít větu nebo slovní spojení, které právě potřebujete, rozšiřovat si tak slovní zásobu a zlepšovat komunikační dovednosti.

Věříme a přejeme si, aby se vám s tímto výukovým portálem pracovalo dobře a pomáhal vám s výukou a procvičováním cizích jazyků.

Vaše Lingea