Technologie

Jazykové

Podpora 20 jazyků pro fulltextové hledání, kontrolu a revizi dokumentů, dělení slov či rozpoznání jazyka. Vhodné pro vyhledávače, textové editory, internetové obchody, informační a knihovní systémy.

Překladové

Automatické překlady ze světových jazyků pro multilingvální hledání a podporu překládání. Technologie založené na popisu jazyka i obsáhlých korpusech, kombinující lingvistický i statistický přístup podle účelu užití.

Řečové

Nástroje vhodné pro hlasovou komunikaci s počítačem, mobilem či tabletem, hledání v audio a video souborech anebo pro zkvalitnění výuky cizích jazyků. K dispozici pro češtinu, angličtinu, němčinu a španělštinu.