Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník

Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník

První slovník moderní hebrejštiny, který u nás vyšel, původní autorské dílo. Zachycuje současnou psanou i mluvenou podobu starobylého jazyka, jenž byl v posledních sto padesáti letech znovu oživen a upraven. Hebrejská slova jsou zapsána včetně znaků pro samohlásky, a to v obou částech slovníku. Nad rámec běžně užívaných slov obsahuje slovník i řadu odborných termínů. Podrobnější informace naleznete níže. 

více zde ...

Vydání: 1., 2017 | Stran: 816 | Formát: 130x190 mm | ISBN: 978-80-7508-263-3
Vazba: šitá, pevný obal, lesklé lamino | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: šitá, pevný obal, lesklé lamino | ISBN: 978-80-7508-263-3
Balení: 816 | 130x190 mm | Dostupnost: skladem
cena: 1290
Obsah
  • 43 000 hesel
  • 13 000 příkladů, idiomů a frází
  • 84 000 překladů
Hlavní vlastnosti
  • První hebrejsko-český a česko-hebrejský slovník na našem trhu
  • Aktuální slovní zásoba včetně praktických frází
  • Množství termínů označujících židovské a izraelské reálie
  • Plný zápis hebrejských slov včetně samohlásek
  • Užitečný pomocník pro studenty, obchodníky i cestovatele
Ukázkové strany
Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník
Doporučujeme
Podrobnější informace

Zcela nový, a svým způsobem unikátní hebrejský slovník. Jde o první slovník, který se věnuje hebrejštině moderní (ivrit modernit), na rozdíl od dostupného slovníku biblické hebrejštiny (ivrit tanachit). 

Slovník je původním autorským dílem. Zachycuje současnou psanou i mluvenou podobu starobylého jazyka, jenž byl v posledních sto padesáti letech znovu oživen a upraven tak, aby vyhovoval potřebám Židů navracejících se do země svých předků, a později i nárokům nově vzniklého Státu Izrael. Nad rámec běžně užívaných slov, frází a idiomů obsahuje slovník i řadu odborných termínů. 

Při práci na hebrejské části této publikace jsme vycházeli z hebrejských výkladových a překladových slovníků (zejména z Oxford Dictionary: English-Hebrew/Hebrew-English), z internetových zdrojů, ale také z řady specializovaných slovníků a encyklopedií. Česká část slovníku je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku, který vytváříme již od roku 2001. Obsahuje současnou frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické a právní. 

Hebrejská slova jsou zapsána včetně znaků pro samohlásky, jak je v učebnicích a slovnících zvykem, a to v hebrejsko-české i česko-hebrejské části. Pokud se zápis slova bez samohlásek liší, ve slovníku najdete i odkaz na heslo zapsané se samohláskami, abyste mohli dohledat jeho výslovnost a překlad, a to i tehdy, když máte toto slovo k dispozici jen v jeho běžně psané podobě (tj. bez samohlásek). 

Snažili jsme se slovník uspořádat tak, aby se v něm uživatel snadno orientoval. V hebrejsko-české části, která je vysázena zprava doleva, dodržujeme dvousloupcovou sazbu tak, že hebrejská hesla a příklady jsou ve sloupci vždy zarovnány doprava a české překlady doleva. Pro českého uživatele může být tento způsob poněkud nezvyklý, věříme však, že jej při dlouhodobé práci se slovníkem ocení. Důraz je kladen na přehlednost, srozumitelnost a užitečné doplňující informace. Nechybí zde tedy ani praktické příklady z běžného jazyka, které vám usnadní aktivní komunikaci a zapamatování slovní zásoby. 

Všechna hesla a ustálené obraty jsou doplněny o valence a upřesňující závorky, aby bylo docíleno jednoznačnosti významů a výstižnosti překladů. Tyto rozšiřující informace vám pomohou rychle a snadno najít správný význam slova, a vybrat tak nejvhodnější překlad. Uvedené příklady vám napoví, jak dané slovo nebo slovní spojení správně použít ve větě. 

Slovník ocení nejen samoukové a studenti, ale i všichni, kteří s moderní hebrejštinou setkávají. Doufáme, že vám slovník bude užitečným pomocníkem.