Konečně! Největší knižní italský slovník!

Společnost LINGEA právě vydává knižní Italsko-český a česko-italský velký slovník. Jde o zcela původní autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá také terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky.

Svým rozsahem i pojetím se jedná o zcela jedinečný překladový slovník. V dnešní době se velmi rychle mění a obohacuje slovní zásoba, proto tvůrci považují za nutné neustále doplňovat a aktualizovat obsah slovníku. Tím poskytují uživateli aktuální a praktickou slovní zásobu jak češtiny, tak italštiny. Uživatelé najdou ve slovníku především slova, obraty a fráze, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných slovnících často vůbec nevyskytují.

Kromě psaného jazyka slovník postihuje i běžný mluvený jazyk, tedy celou škálu výrazů a obratů hovorových, slangových i vulgárních. Současná italština se také velmi liší region od regionu, a proto slovník pokrývá v nemalém rozsahu i oblastní a nářeční terminologii. Obsažena jsou i hesla pronikající do italštiny z jiných jazyků, především pak z angličtiny.

Při práci na italské straně slovníku vycházeli jeho tvůrci hlavně ze současných italských výkladových slovníků (Garzanti, Zanichelli, Devoto, Treccani, Sabatini Coletti aj.) a rovněž z odborných slovníků, anglicko-italských slovníků, encyklopedií, z vlastních korpusových zdrojů a internetu.